Acces şi participare la formare profesională continuă pentru creşterea performanţei în domeniul turismului din România POSDRU/164/2.3/S/141849

Derulat cu scopul de a creşte nivelul de calificare pentru 1536 de angajaţi de la un nivel scăzut de calificare prin obţinerea unui certificat de calificare de nivel I, II şi III şi informarea cu privire la importanţa nevoii de formare profesională continuă la nivelul sectorului turismului în regiunile de Sud – Est, Nord – Est şi Bucureşti Ilfov.

Pe parcursul proiectului, am organizat campanii de informare cu privire la oportunităţile de calificare şi recalificare oferite prin proiect, servicii de consiliere şi orientare prin proiect, furnizarea programelor de calificare şi certificarea calificărilor dobândite pentru angajaţi.

În cadrul proiectului au fost organizate următoarele programe de formare profesională continuă:

  • Agent de turism – ghid;
  • Tehnician turism, hotel şi administraţie;
  • Tehnician activităţi de agroturism montan;
  • Administrator pensiune turistică;
  • Recepţioner distribuitor;
  • Lucrător în agroturism;
  • Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie;
  • Brutar – patiser preparator produse făinoase;
  • Conducător ambarcaţiuni agreement pe ape interioare;
  • Lucrător în hoteluri;
  • Lucrător în sculptură.

Beneficiarul proiectului a fost Asociaţia Noul Val iar noi, am fost parteneri alături de: Onitrade SRL, Eastern Business Company SRL, Development Projects and Strategies SRL.