Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Dezvoltare locala sustenabila in Comuna Ion Corvin

Grupul ţintă al proiectului este format din 72 de persoane provenind din:
– 35 reprezentanti ai ONG-urilor (Solicitant si alte ONG);
– 5 reprezentanţi ai partenerilor sociali;
– 5 aleși locali (consilieri locali, primar, viceprimar);
– 12 persoane din autorităţile și instituţiile publice locale (personal de conducere și de execuţie);
– 15 cetăţeni.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României