Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Egalitate in comunitate!

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii

Obiectiv specific 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE

Prioritatea de investitii – 9vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Titlul proiectului: Egalitate in comunitate!

Cod smis: POCU/717/5/1/156372

BENEFICIAR:
SC NEW TOMIS SRL

PARTENER:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României