Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANGAJABILITATE ȘI DIGITALIZARE

Angajabilitatea se referă la potenţialul unui individ de a găsi un prim loc de muncă, a-l păstra, iar la nevoie a găsi un altul. Utilizat de regulă cu referire la tinerii absolvenţi, conceptul poate fi foarte bine extins la orice vârstă, pentru că instabilitatea locurilor de muncă a devenit o problemă generală. Indiferent de profesie şi statut socio-profesional, oricare dintre noi are nevoie să se întrebe cât de angajabil este şi să lucreze continuu la creşterea angajabilităţii proprii.

Angajabilitatea este una dintre liniile de acţiune ale Procesului Bologna şi este definită ca fiind capacitatea unei persoane de a obţine un loc de muncă în concordanţă cu competenţele sale, de a-l menţine, de a se dezvolta profesional capacitatea de antreprenoriat a unei persoane şi posibilitatea acesteia de a-şi schimba locul de muncă.

Legătura pozitivă dintre angajabilitate și învățare este evidentă: muncitorii și angajații care învață sunt importanți pentru inovație, productivitate, competitivitate și antreprenoriat. Învățarea la locul de muncă este unul din factorii-cheie pentru participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții, iar cooperarea cu toate părțile interesate, în special a partenerilor sociali, este esențială o abordare pur tehnică ar permite doar învățarea unui set limitat de competențe care în timp devin depășite. Prin includerea competențelor de a învăța să înveți, inovație și spirit antreprenorial, împreună cu un interes mai profund în domeniul experienței de învățare și a rezultatelor, cursanții care învață pe tot parcursul vieții, vor fi capabili în viața de zi cu zi să combine învățarea formală, informală și nonformală.

Prognozele demonstrează clar că Europa va avea nevoie de cunoaștere și reducerea lucrătorilor necalificați. Cel mai bun exemplu este dezvoltarea digitalizării care va produce schimbări enorme – de la e-guvernare la cumpărături on-line, la automatizare și toate schimbările generate de internet. Se impune eliminarea decalajului digital, astfel încât toată lumea se simte confortabil utilizând calculatoare, tablete sau smartphone-uri. Probabil că multe locuri de muncă vor dispărea, iar altele noi vor fi create. Europa va avea nevoie de muncitori care se pot adapta rapid la aceste schimbări, învățarea fiind cheia pentru această provocare. Multe servicii guvernamentale și instrumente de participare civică sunt acum disponibile on-line, competențele digitale asigurând incluziunea și participarea digitală. În plus, și industriile de servicii vor înregistra schimbări radicale, ceea ce va însemna, o reducere a contactului uman. Același lucru este valabil și pentru e-learning, care oferă multe posibilități, dar care, reduce aspectul social, important pentru mulți cursanți. Educația adulților poate oferi spații de întâlnire necesare care sunt parte din bunăstare, sănătate mintală, solidaritate și coeziune socială de care are nevoie Europa.