Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

BENEFICIILE COMPROMISULUI

Dincolo de faptul că rezolvă conflicte și poate duce la identificarea unor soluții noi, uneori, extrem de utile și benefice pentru activitatea profesională depusă, compromisul are și alte câteva avantaje, care merită menționate tocmai pentru că, dacă sunt cunoscute, vor încuraja acest tip de negociere între angajați.

 

Astfel, compromisurile la locul de muncă pot crește gradul de încredere reciprocă dintre angajați și contribuie la stabilirea unor relații profesionale bazate pe colaborare și ajutor mutual. Această strategie poate ajuta la o mai eficientă diviziune a muncii într-un grup sau colectiv de angajați și, nu în ultimul rând, duce la creșterea randamentului echipei, la asumarea fermă a responsabilităților și, în final, la evitarea conflictelor.

 

Arta compromisului se învață și, odată ce beneficiile acestei abordări sunt înțelese de toți membrii unei colectivități, toți vor avea de câștigat.