Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CARE ESTE DIFERENȚA DINTRE STIMULENTE ȘI RECOMPENSE?

Recompensele și stimulentele sunt tehnicile de gestionare a resurselor umane utilizate de angajatori pentru a-și gestiona efectiv forța de muncă. Recompensele și stimulentele sunt folosite la locul de muncă pentru a motiva, a îmbunătăți moralul, a crește productivitatea și a încuraja lucrătorii să contribuie la cea mai bună calitate a muncii. Recompensele și stimulentele sunt benefice atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, deoarece facilitează crearea unui mediu de lucru pozitiv.

În ciuda similarității lor în motivarea și încurajarea lucrătorilor de a atinge niveluri mai bune de performanță, există o serie de diferențe între cele două. Principala diferență constă în termenele în care fiecare este oferit.O recompensă este oferită după încheierea postului și după ce angajatul își dovedește valoarea. Un stimulent este oferit în prealabil și vizează îmbunătățirea performanței angajaților care nu respectă standardele preconizate sau obiectivele stabilite.

În timp ce recompensele sunt beneficii acordate angajaților care în prezent funcționează bine, se acordă stimulente angajaților a căror performanță nu este de până la par. Un stimulent este o încurajare a performanței și, odată ce angajatul îndeplinește obiectivele așteptate, stimulentul devine o recompensă în care angajatul obține beneficiul promis. Există o serie de avantaje majore atât ale recompenselor, cât și ale stimulentelor. În ceea ce privește angajatul, moralul, motivația și satisfacția profesională cresc, ducând la un mediu de lucru pozitiv. Angajatorii, pe de altă parte, pot beneficia de eficiență și productivitate îmbunătățite, ceea ce se poate traduce printr-o profitabilitate mai mare.

Recompensă vs. Stimulente

  • Recompensele și stimulentele sunt tehnicile de gestionare a resurselor umane utilizate de angajatori pentru a-și gestiona efectiv forța de muncă.
  • Recompensele și stimulentele sunt folosite la locul de muncă pentru a motiva, a îmbunătăți moralul, a crește productivitatea și a încuraja lucrătorii să contribuie la cea mai bună calitate a muncii.
  • O recompensă este un beneficiu care este oferit ca recunoaștere a realizării, a serviciului, a comportamentului lăudabil etc.
  • O recompensă este acordată unui angajat numai după ce a furnizat dovada comportamentului său pozitiv și realizări.
  • Stimulentele sunt beneficii care sunt promise angajaților pentru ai motiva să-și atingă cele mai bune rezultate și să-și îmbunătățească continuu comportamentul, productivitatea și performanța.
  • Se acordă stimulente lucrătorilor care au o performanță inferioară și care îi încurajează să atingă nivelul dorit de performanță sau obiectivul stabilit.
  • Diferența principală constă în termenele în care fiecare este oferit. O recompensă este oferită după încheierea postului și după ce angajatul își dovedește valoarea. Un stimulent este oferit în prealabil și vizează îmbunătățirea performanței angajaților care nu respectă standardele preconizate sau obiectivele stabilite.