Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CARIERA

Noţiunea de carieră a a primit de-a lungul timpului mai multe definiţii. Aceasta a fost privită fie ca reprezentând „ascensiunea unei persoane în cadrul structurii ierarhice a unei organizaţii“  fie ca fiind „traseul profesional  parcurs de o  persoană prin învăţare, perfecţionare, experienţă şi muncă“.

Atunci când vorbim despre carieră trebuie să avem în vedere contribuţia individului la propria dezvoltare profesională, contribuţia organizaţiilor în care acesta evoluează, contextele profesionale în care se regăseşte, legislaţia specifică şi metodologia de aplicare a acesteia.

Pentru a înţelege exact ce reprezintă noţiunea de carieră trebuie să ţinem cont în primul rând de faptul că aceasta reprezintă un proces dinamic în timp axat pe două dimensiuni:

  • cariera internă privită subiectiv la nivel individual;
  • cariera externă privită de organizaţie într-un mod obiectiv.

Indiferent de definiţiile sub care este privită cariera trebuie să fie în permanenţă asociată unor termeni pozitivi cum sunt progresul, dezvoltarea, promovarea şi avansarea.

Consilierea în carieră

Conform definiţiei utilizate de (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) OECD, Comisia Europeană şi Banca Mondială, „Consilierea carierei se referă la serviciile şi activităţile care intenţionează să asiste individul, de orice vârstă şi în orice moment al vieţii sale, să facă alegeri în planul educaţiei, formării şi ocupaţiilor şi să-şi dezvolte propria carieră. Aceste servicii pot fi organizate în şcoli, universităţi, instituţii de formare, în cadrul serviciilor publice de angajare, la locul de muncă, în sectorul activităţilor voluntare şi comunitare, cât şi în cel privat. Activităţile pot fi derulate cu indivizi sau grupuri, faţă în faţă sau la distanţă (cum ar fi cele oferite la telefon sau servicii de tip web, pe Internet). Aceste servicii oferă date cu privire la carieră (în formă tipărită, în format electronic sau altele), instrumente de evaluare şi  autoevaluare, interviuri pentru consiliere, programe de educaţie pentru dezvoltarea carierei (pentru a-l ajuta pe individ să aibă o bună imagine de sine, să fie conştient de oportunităţile de care poate beneficia şi să-şi dezvolte deprinderile de management al carierei), programe de căutare a unui loc de muncă şi servicii de tranziţie“.

Consilierea în carieră  se poate realiza atât în perioada derulării studiilor cât şi după finalizarea acestora atât pe perioada vieţii profesionale active cât şi după încheierea acesteia.

Concluzionând, Consilierea în carieră este procesul de asistare a indivizilor, indiferent de vârstă şi de momentul vieţii active în care se află, prin care aceştia sunt sprijiniţi în a lua cele mai bune decizii cu privire la propriul parcurs socio-profesional.

ROLUL CONSILIERULUI ÎN CARIERĂ

Conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR), consilierul de orientare privind cariera este un „specialist în probleme de personal şi pregătire profesională a personalului.

Consilierul în carieră este specialistul care are rolul de a acorda sprijin şi de ghida persoana consiliată în procesul de autocunoaştere şi dezvoltare personală în vederea realizării unui management competitiv al carierei interne. Acesta furnizează persoanelor consiliate informaţii în legătură cu profesiile şi ocupaţiile din domeniul de interes al solicitanţilor procesului de consiliere, le ajută să compare exigenţele acestor profesiicu caracteristicile lor personale şi cu nivelul lor de calificare, analizând împreună fiecare alternativă şi evaluând consecinţele.

Ce face consilierul în carieră?

Furnizează servicii de consiliere individuală sau de grup, ghidând persoanele interesate în domeniul alegerii carierei, instruirii sau formării complementare

Îndrumă beneficiarii serviciilor de consiliere în vederea autocunoaşterii, a dezvoltării abilităţilor, a găsirii resurselor şi soluţiilor proprii, conforme cu dorinţele şi aspiraţiile persoanelor consiliate;

În procesul de consiliere specialistul NU îşi impune propriile păreri sau soluţii.