Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CATIVA PASI PENTRU FORMARE PROFESIONALA

1.Cum alegeti un curs?

Piata furnizorilor de formare este foarte diversificata, in special in ceea ce priveste cursurile contra cost.

Insa puteti gasi si cursuri gratuite finantate prin intermediul unor proiecte cu finantare nerambursabila, cum ar fi prezentul proiect.

2.Ce doriti sa obtineti?

Daca sunteti interesat ca la finalul cursului sa obtineti un certificat de calificare sau un certificat de absolvire cu recunoastere nationala, atunci va trebui sa va orientati spre un furnizor de formare autorizat în conditiile legislatiei în vigoare (OG nr 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor).

 

3. Cum stiti care sunt furnizorii autorizati?

 

Lista furnizorilor autorizati se gaseste la link-ul Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala Autorizati, prin selectarea judetului care va intereseaza sau a tipului de program cautat. Aici puteti efectua, ca solicitant de cursuri de formare, o cautare dupa:

  • datele furnizorului de formare: denumire furnizor, judet, localitate sau
  • datele programului de formare: denumire program, tipul programului (calificare, recalificare, initiere, specializare, perfectionare), daca ofera/nu ofera ucenicie la locul de munca

4.Examenul final

La finalizarea acestor cursuri se va sustine un examen de absolvire, în fata unei comisii formate din reprezentanti ai furnizorului si din specialisti din afara furnizorului de formare.

Cursantii care nu se prezintã la examenul de absolvire sau cei care nu îl promoveazã, primesc o adeverintã de participare la programul de formare profesionalã, în baza cãreia se pot înscrie, pentru sustinerea unui alt examen de absolvire, în aceleasi conditii. În cazul în care furnizorul de formare profesionalã nu mai organizeazã un nou examen de absolvire, participantii pot solicita comisiei de autorizare judetene sustinerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesionalã, pe baza adeverintei de participare la programul de formare profesionala.

5.Ce tipuri de certificate se pot obtine?

În functie de tipul programului si de formele de realizare a formarii profesionale, furnizorul de formare profesionala autorizat poate elibera urmatoarele tipuri de certificate:

  1. certificat de calificare profesionala, pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru calificarile cuprinse în Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu cerificate de calificare;
  2. certificat de absolvire, pentru cursuri si stagii de initiere, cursuri si stagii de perfectionare sau de specializare, precum si pentru programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea Ocupatiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8 .

 

Certificatele de calificare profesionala si de absolvire poarta antetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Educatiei si Cercetarii si se elibereaza însotite de o anexa în care se precizeaza competentele profesionale dobândite, sub semnãturã, titularului, pe baza actului de identitate, de cãtre furnizorul de formare profesionalã, dupã cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire. În cazul unor situatii exceptionale, certificatul se elibereazã unei persoane împuternicite, pe bazã de procurã autentificatã de notariat/consulat.

 

CERTIFICATE DE CALIFICARE – ABSOLVIRE

Certificatul de calificare

Certificatele de calificare eliberate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari al Asociatiei de Sprijin a Somerilor Dambovita sunt recunoscute la nivel national si in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste certificate sunt emise de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si se elibereaza persoanelor care au finalizat programe de formare profesionale din urmatoarele categorii:

» Programe de calificare nivel 1;

» Programe de calificare nivel 2;

» Programe de calificare nivel 3.

 

Certificatul de absolvire

Certificatele de absolvire eliberate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari al Asociatiei de Sprijin a Somerilor Dambovita sunt recunoscute la nivel national si in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste certificate sunt emise de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se elibereaza persoanelor care au finalizat programe de formare profesionale din urmatoarele categorii:

» Programe de initiere;
» Programe de perfectionare;
» Programe de specializare;
» Competente comune.

Fata certificat de calificare/absolvire contine:

» Seria si numarul certificatului;
» Datele de identificare ale cursantului (nume, prenume, CNP, data nasterii, locul nasterii, parinti);
» Perioada desfasurarii cursului;
» Denumirea cursului;
» Durata cursului;
» Furnizorul de formare profesionala;
» Data promovari examenului;
» Media promovarii examenului;
» Calificarea obtinuta.

Se semneaza de catre Directorul si secretarul Centrului de formare, precum si de presedintele comisiei de examinare, iar in coltul din dreapta sus este aplicat timbrul sec.

 

Suplimentul descriptiv al certificatului contine:

» Tipul certificatului, seria si numarul acestuia;
» Calificare / ocupatia obtinuta si codul Nomenclator / Codul COR al acesteia;
» Denumirea furnizorului de formare care a eliberat certificatul;
» Nivelul de calificare si sistemul de evaluare;
» Baza legala pentru eliberarea certificatului;
» Nivelul studiilor pentru participarea la program;
» Tipul de program de formare si durata acestuia in ore;
» Competentele profesionale dobandite;

Se semneaza de catre Directorul si secretarul Centrului de formare, precum si de presedintele comisiei de examinare.

 

Recunoasterea certificatelor de calificare sau absolvire

O.G. 129/2000 este documentul fundamental care reglementeaza formarea profesionala in Romania. Aceasta ordonanta a fost completata prin O.G. 76/2004. Modalitatea de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este stipulata in normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, aprobate prin Ordinul nr. 522/2003. Normele metodologice mai sus mentionate au fost completate si modificate prin Hotararea nr. 1829/2004, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor.

De asemenea, organizarea activitatii de certificare a formarii profesionale este reglementata prin Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, aprobata prin ordinul comun al MMSSF (Ordin nr. 201/2003) si MECT (Ordin nr. 5253/2003).

Informatiile despre recunoasterea acestor certificate se regasesc in cadrul Capitolului I – Dispozitii generale, din Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor:

Art. 1

Metodologie de certificare a formarii profesionale a adultilor, denumita în continuare Metodologie, cuprinde procedurile de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a programelor de formare profesionala a adultilor precum si modalitatile de eliberare, gestionare si arhivare a certificatelor de calificare si de absolvire cu recunoastere nationala.

(2) Aceasta Metodologie se aplica programelor de formare profesionala organizate de furnizorii de formare profesionala autorizati în conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, privind formarea profesionala a adultilor denumita în continuare Ordonanta.

Art. 2

Furnizorul de formare profesionala elibereaza persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare profesionala, urmatorul tip de certificat, dupa caz:
» certificat de calificare profesionala pentru programele de calificare sau recalificare;
» certificat de absolvire pentru programele de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecarui modul, în cazul programelor de formare profesionala structurate pe module..3

Art. 4

(1) Certificatele de calificare profesionala sau de absolvire cu recunoastere nationala se elibereaza însotite de o anexa denumita „Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizeaza competentele profesionale dobândite.

» Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
» Ordonanta nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala adultilor
» Hotarare nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
» Ordinul comun al MMSSF (201/2003) si MECT (5253/2003) pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.