Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CREATIVITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

Creativitatea înseamnă producerea de idei noi care sunt folositoare și care ajută la dezvoltare.

Angajații motivați intrinsec și prosocial sunt mai înclinați sa se bucure de avantajele dezvoltării de idei noi.

Un angajat creativ este o persoană care va găsi soluțiile potrivite într-un timp relativ scurt, fără a ceda în fața problemelor aparent fără rezolvare și fără a depinde de ajutorul permanent al unui coleg, pentru a-și duce la îndeplinire sarcinile.

Creativitatea angajaților trebuie încurajată și exersată, pentru ca performanțele acestora să crească.

Creativitatea poate fi stimulată în mod direct sau indirect, prin diferite proceduri de lucru sau activități specifice, printre cele mai comune se numără:

  • Sesiunile de brainstorming
  • Sesiuni de feedback
  • Ședințe de echipă în care se încurajează comunicarea
  • Workshop-uri, seminarii, training-uri
  • Climatul pozitiv

Inovația constituie implementarea ideilor creative într-o organizație. Input-ul creativ este o parte esențială a rezolvării problemelor care apar în toate fazele procesului de inovație. Creativitatea persoanelor și echipelor „este o condiție necesară însă nu și suficientă pentru inovare.

Cercetările sugerează că trei factori pot determina creativitatea individuală în orice situație:

  • Expertiza este „baza oricărei activități creative”. Aceasta îi oferă unei persoane cunoștințele tehnice, procedurale și intelectuale pentru a identifica elementele importante ale oricărei probleme particulare.
  • Competențe de gândire creativă: se referă la modul imaginativ, inventiv și flexibil în care persoana abordează problemele; aceste competențe depind de trăsăturile personale (independență, orientare spre acceptarea riscului, toleranță pentru ambiguitate) și de tipul de gândire. Gândirea creativă se caracterizează prin abilitate puternică de a genera noi idei prin combinarea unor elemente anterior disparate.
  • Motivația este în general acceptată ca fundamentală pentru creativitate,iar cei mai importanți factori motivanți sunt pasiunea intrinsecă (auto-motivația) și interesul intrinsec de a efectua lucrarea (obiectul creației), care sunt mai eficienți decât motivația extrinsecă (recompense,recunoaștere). Intr-un sens, persoanele creative sunt la discreția propriilor valori și motivații și se ocupă cel mai bine de probleme pentru care au o puternică afinitate emoțională.

Creativitatea este cea care sta în spatele marilor idei, provocând modul de gândire al angajaților, deschizând noi uși pentru oportunități de business și pentru o performanță tot mai ridicată, de aceea pentru rezultate remarcabile în business ar trebui sa i se acorde o importanță mare.