Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE ALE POPULAȚIEI

Transformarea digitală a României, în consonanță cu cea europeană, este accelerată de progresul rapid al noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, robotica, tehnologiile de tip cloud computing și blockchain. De aceea, este extrem de important ca fiecare om să investească în competențele sale digitale pe tot parcursul vieții.

Deși România dispune de conectivitate la internet cu o largă acoperire, încă sunt necesari pași pentru asigurarea tuturor resurselor și a unui cadru integrat pentru acces la o educație de calitate în era digitală.

Pe lângă dezvoltarea competențelor digitale ale populației (alfabetizarea digitală), se impune și abordarea următoarelor aspecte:

✔ Cetățenia digitală:

  • conduita etică, luând în considerare diversitatea socială, culturală și filosofică a digitalului în societate, precum și contextele sociale, economice, de mediu și profesionale în care interacțiunile pot avea loc;
  • conștientizarea impactului utilizării tehnologiei digitale asupra bunăstării fizice și psihologice, înțelegerea problemelor legate de comercializarea informațiilor personale, influența publicității digitale și siguranța/încrederea percepută a site-urilor web;
  • reflectarea asupra implicațiilor etice ale legilor și normelor care reglementează tehnologia digitală, inclusiv cele referitoare la drepturile de autor;

✔ Utilizarea tehnologiei pentru a facilita incluziunea și accesibilitatea: mobilizarea strategiilor și instrumentelor digitale pentru a răspunde diferitelor nevoi și de a depăși barierele, selectarea și utilizarea instrumentelor digitale în urma unei analize adaptate, observând caracteristicile fiecărui instrument în lumina nevoilor proprii și a constrângerilor de accesibilitate culturală, fizică, tehnică sau economică pentru a identifica beneficiile și limitările instrumentelor digitale;

✔ Valorificarea competențelor digitale în dezvoltarea personală și profesională:

  • utilizarea tehnologiei digitale pentru a dobândi, menține și dezvolta abilități de utilizare a acesteia în viața profesională actuală sau viitoare;
  • dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de autonomie, prin intermediul tehnologiei digitale;
  • angajarea tehnologiei digitale care să te ajute să te integrezi în muncă, în special promovându-ți abilitățile către viitorii angajatori, consultând conținut digital adecvat și rețele profesionale pentru a fi la curent cu noile evoluții din domeniile profesionale actuale sau viitoare și pentru a satisface nevoile de educație continuă;

✔ Creativitatea și inovația în utilizarea tehnologiei:

  • utilizarea gândirii critice pentru a evalua conținutul digital înainte de a-l utiliza;
  • dezvoltarea deliberată a propriei judecăți critice cu privire la tehnologia digitală, bazată pe criterii analitice riguroase prin utilizarea și compararea resurselor digitale;
  • evaluarea atentă și sinceră a propriei utilizări a tehnologiei digitale;
  • dezvoltarea conștientizării cu privire la problemele legate de mass-media, progresele științifice, evoluțiile tehnologice și utilizarea tehnologiei pentru a putea adopta o poziție clară, în special în ceea ce privește beneficiile și limitările tehnologiei digitale.