Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ECONOMIA CIRCULARĂ ÎN ROMÂNIA

Economia circulară este un concept economic ce se bazează pe principiul reducerea, reutilizarea, reciclarea și refolosirea resurselor, în scopul reducerii impactului negativ al activităților umane asupra mediului și a promovării unei dezvoltări durabile.

Economia circulară implică trecerea de la un model de economie liniară, bazată pe extragerea și transformarea unor resurse finite, la un model circular, care se concentrează pe reutilizarea și refolosirea resurselor existente. În acest fel, se încearcă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, scăderea consumului de energie și de materii prime, diminuarea poluării, precum și îmbunătățirea calității vieții.

În economia circulară, produsele sunt concepute astfel încât să poată fi demontate și reciclate, materialele sunt colectate și refolosite, iar resursele sunt utilizate eficient și durabil. De asemenea, economia circulară promovează dezvoltarea de afaceri durabile, bazate pe soluții inovative și tehnologii avansate.

Protecția mediului reprezintă una din principalele preocupări ale autorităților din întreaga lume, inclusiv la nivel european, iar tranziția către o economie circulară joacă un rol esențial în această direcție, prin efectul pe care îl poate avea în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și în protejarea resurselor naturale ale planetei. Însă acest demers, menit să contribuie la îndeplinirea obiectivului Uniunii Europene (UE) de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, necesită transformarea profundă a lanțurilor valorice din întreaga economie.

RATA DE UTILIZARE CIRCULARĂ A MATERIALELOR TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

România, parte a acestor planuri prin prisma apartenenței la UE, trebuie să accelereze inițiativele în această direcție, dat fiind că rata de utilizare circulară a materialelor, indicator care măsoară contribuția materialelor reciclate la cantitatea totală utilizată în economie, s-a situat în 2021, potrivit Eurostat, la 1,4%, comparativ cu media UE de 11,7%.

În acest sens, autoritățile au adoptat, în 2022, Strategia Națională privind Economia Circulară, care urmează să fie completată de un plan de acțiune până în al treilea trimestru din 2023. Conform strategiei, industria bunurilor de consum (precum produsele alimentare și băuturile) și cea a ambalajelor din sticlă, hârtie, materiale plastice etc. se numără printre sectoarele în care economia circulară are cel mai mare potențial de îmbunătățire.

Din acest considerent, anul acesta a intrat în linie dreaptă implementarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) pentru ambalajele primare nereutilizabile pentru unele băuturi. Considerat cel mai important proiect de economie circulară al României de până acum, SGR va impulsiona piața de reciclare, cu impact direct asupra reducerii poluării cu deșeuri de ambalaje, dar și asupra furnizării de materie primă de calitate din plastic, sticlă și metal pentru producția de noi ambalaje sau în alte domenii.

SGR presupune plata, de către consumator, a unei garanții de 0,5 lei/ambalaj pentru băutura cumpărată și recuperarea acesteia, pe loc, în momentul în care returnează ambalajul la unul din punctele de returnare organizate de comercianți în cadrul sau în imediata vecinătate a magazinelor. Rambursarea garanției nu este condiționată de prezentarea bonului fiscal și, mai mult, cumpărătorul nu este obligat să returneze ambalajul în magazinul din care a cumpărat băutura, ci în orice magazin cu profil similar. Garanția se va aplica produselor precum bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, în ambalaje de unică folosință (nereutilizabile) din plastic, sticlă sau aluminiu, între 0,1 și 3 litri.

În Uniunea Europeană, economia circulară este un obiectiv important, fiind promovată prin intermediul politicii de mediu și a strategiilor de dezvoltare durabilă. UE a adoptat o serie de măsuri legislative și inițiative pentru a sprijini tranziția către economia circulară, precum Planul de Acțiune pentru Economia Circulară, care are ca scop crearea de noi oportunități de afaceri și de locuri de muncă, îmbunătățirea eficienței resurselor și a competitivității economice.