Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

EGALITATE DE SANSE – IMPORTANTA ECHITĂȚII IN EDUCAȚIE

Egalitatea de șanse înseamnă a trata oamenii în mod corect și fără prejudecăți, dar și a crea condiții care să încurajeze, să aprecieze diversitatea și să promoveze demnitatea în mediul de lucru și în societate. Mai mult, egalitatea presupune corectarea dezechilibrelor din trecut și certitudinea că relaţiile cu partenerii şi clienții decurg într-un mod constructiv, susținând incluziunea și evitând discriminările nejustificate.

Nivelul de educație (atins ca individ) are un impact uriaș asupra oportunităților de reușită în viață condiționat de locul de muncă și care influențează creșterea speranței de viață. Cei cu un nivel de educație superior tind să continue să învețe și au acces la mai multe oportunități de a continua să învețe decât cei cu niveluri mai scăzute de educație, această tendință reflectând efectele pozitive ale educației. Educația adulților poate compensa o lipsă de educație în primii ani de viață și permite mobilitatea socială. Începând cu formarea competențelelor de bază până la programele ‘a doua șansă’ și învățarea limbilor străine pentru imigranți, educația adulților oferă multe oportunități pentru ca oamenii să-și îmbunătățească viața, dar și pentru egalizarea societății la o scară mai mare și crearea unei societăți mai echitabile, aflată în creștere economică. Identificarea grupurilor care nu participă la procesul de învățare este necesară pentru a realiza o mai bună incluziune socială. Cu metodologiile potrivite, oamenii vor putea participa mai mult: în societate, democrație, economie, artă și cultură.

Importanța echității

Educația și formarea de înaltă calitate și incluzive, precum și promovarea unei dimensiuni europene în predarea valorilor comune sunt esențiale pentru crearea și menținerea unei societăți europene bazate pe coeziune, care să stimuleze creșterea durabilă.

Cu toate acestea, în întreaga Europă, experiențele educaționale individuale urmează modelele sociale. În mod disproporționat, elevii care provin din medii defavorizate nu obțin rezultate suficiente. Persoanele care locuiesc în zonele rurale rămân adesea în urmă.

Sexismul și hărțuirea sexuală continuă să afecteze experiențele educaționale, în special în cazul femeilor și al fetelor. Există, de asemenea, o disparitate de gen persistentă în domenii de studiu precum ingineria, industria prelucrătoare și construcțiile – cu doar 26 % studente – și tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) – cu doar 18 % studente (Studiul internațional privind competențele în domeniul informatic, 2018).

Trebuie să acționăm încă din primii ani pentru a combate inegalitățile și pentru a disocia statutul social, economic și cultural, originea etnică și rasială, de nivelul de educație și de rezultatele școlare.

Schimbarea este posibilă doar cu ajutorul cadrelor didactice cu înaltă calificare și al reformelor în materie de politici. Pentru a obține rezultate mai bune la învățătură, pentru a putea pune la dispoziția cursanților tot ce le trebuie pentru a reuși și pentru a asigura o predare de calitate, sunt necesare investiții eficace, eficiente și durabile în educație și formare.