Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Experienta profesională (de muncă) este primul lucru la care se uită recrutorul atunci când este în căutarea unui candidat. Așadar, aceasta trebuie accentuată ca să atragi și să menții atenția viitorului angajator atunci când îți parcurge CV-ul. Nu uita de câteva puncte prin care trebuie să treci: experienta trebuie precizată cât mai clar, iar pentru fiecare companie la care ai lucrat trebuie să treci perioada de lucru, numele companiei, rolul pe care l-ai ocupat, responsabilitățile și nu în ultimul rând, rezultatele pe care ai reușit să le obții

Pentru ca experiența profesională să vă fie luată în calcul, trebuie să fi existat un raport efectiv de muncă, definit de următoarele elemente:

 • muncă reală
 • remunerată
 • desfășurată ca angajat (cu orice tip de contract) sau ca furnizor de servicii.

Experiența profesională vă va fi luată în calcul doar dacă este relevantă pentru atribuțiile descrise în anunțul de concurs sau în cererea de exprimare a interesului.

Experiența profesională luată în considerare este:

 • Munca remunerată cu orice tip de contract (angajat, persoană care desfășoară activități independente, funcționar public, antreprenor, consultant independent etc.).
 • Munca voluntară: va fi luată în calcul doar dacă este efectuată în schimbul unei forme de compensație. Trebuie să fie comparabilă cu cea cu normă întreagă, atât ca număr de ore lucrate, cât și ca durată a raportului de muncă.
 • Stagiu: va fi luat în considerare doar dacă este plătit.
 • Serviciu militar obligatoriu: va fi luat în considerare pe o durată care nu depășește durata legală a respectivului serviciu în statul membru al cărui cetățean sunteți. Poate să fi avut loc înainte sau după calificarea care vă permite să participați la concurs.
 • Concediul de maternitate/ concediul pentru creșterea copilului/ concediul pentru adopție: va fi luat în considerare dacă face parte dintr-un contract de muncă. Dacă evenimentul (nașterea sau adopția) are loc atunci când sunteți în șomaj, nu va fi luat în considerare.
 • Doctorat: este considerat experiență profesională chiar dacă nu este plătit, pe o durată de maximum trei ani, cu condiția să fi obținut doctoratul la sfârșitul perioadei.
 • Munca cu fracțiune de normă: va fi luată în calcul proporțional cu timpul lucrat. De exemplu, dacă ați lucrat timp de șase luni cu jumătate de normă, se va considera că ați lucrat trei luni.
 • Experiența profesională este luată în calcul numai dacă ați dobândit-o după ce ați obținut diploma care vă permite să participați la concurs.