Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FORMAREA PROFESIONALA – CHEIA RENASTERII ECONOMIILOR LOCALE

Vulnerabilitatea lucrătorilor care nu mai sunt esenţiali pentru procesele de producţie, se datorează, fie unor calificări reduse, fie a unor „calificări învechite”. Pentru a combate acest lucru trebuie să se creeze o forţă de muncă mai calificată, mai puţin expusă disponibilizărilor, mai adaptabilă la schimbare şi mai capabilă să se transfere în interiorul şi între sectoarele economice. Acest lucru va impune investiţii în competenţe generice şi în învăţarea pe tot parcursul vieţii prin strategii mai ample care să sprijine atragerea, integrarea şi actualizarea abilităţilor.

Totuşi, nu este suficient doar să investeşti în pregătirea calificărilor. Angajatorii trebuie să se ocupe şi de organizarea locurilor de muncă, astfel încât acestea să valorifice mai bine competenţele propriilor lucrători şi să creeze mai multe oportunităţi de locuri de muncă durabile în viitor.

Încetinirea creşterii economice a dus la conştientizarea atât a vulnerabilităţii economiilor moderne, cât şi a inegalităţii tot mai mari de pe pieţele muncii.

Succesul se poate asigura prin specializarea în anumite sectoare economice, dar care sunt destul de flexibile pentru a profita de oportunităţi noi şi emergente pe piaţa mondială pe măsură ce acestea se dezvoltă. Importanţa în creştere a tehnologiilor verzi şi a sectoarelor de sănătate şi de îngrijire a persoanelor în vârstă dovedeşte importanţa acestora ca surse valoroase de creare de locuri de muncă pe termen mediu, iar serviciile de instruire şi formare trebuie să pregătească viitorii lucrători pentru aceste sectoare. La fel de important va fi să nu se piardă din vedere lucrurile valoroase din plan local şi avantajul local comparabil. Cheia va fi „specializarea flexibilă”.

Având în vedere contextul îmbătrânirii populaţiei, este deosebit de important pentru renaşterea economiilor locale ca lucrătorii mai în vârstă să nu fie încurajaţi să părăsească piaţa forţei de muncă prin pensionare anticipată.

Investiţiile în educaţie şi formare profesională reprezintă un mijloc bun de menţinere a legăturii cu piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, concomitent cu o flexibilitate mai mare la schimbare pe piaţa forţei de muncă în viitor.