Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FORMAREA PROFESIONALĂ – CUM SE REALIZEAZĂ

Există mai multe modalități prin care poate fi realizată formarea profesională, iar printre acestea se pot număra:

  • cursuri organizate și plătite de angajator sau de furnizorii de servicii de formare profesională; acestea pot să se desfășoare atât în țară, cât și în străinătate;
  • stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale companiei;
  • stagii de practică și specializare în țară și în străinătate;
  • ucenicie organizată la locul de muncă;
  • formare individualizată;
  • alte forme de pregătire pe care ca salariat le negociezi cu angajatorul.

Potrivit legii, formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se fac pe baza standardelor ocupaționale, iar programele concepute în acest scop sunt autorizate și certificate de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA) și se desfășoară în colaborare cu Ministerul Muncii și cel al Educației.

Cursurile de formare profesională au loc fie la sediul companiei, fie la cele ale furnizorilor autorizați ori la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Dacă pentru orele organizate în cadrul firmelor, formatorul provine din interiorul companiilor, în cazul cursurilor din afara locului de muncă, formatorii sunt autorizați de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), iar lista acestora se regăsește în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională.

Formarea profesională joacă un rol foarte important atât pentru salariați, cât și pentru angajatori, pentru că este vorba despre creșterea performanțelor la locul de muncă sau despre posibilitatea de a obține calificări pentru alte domenii de activitate. Aceste cursuri pot fi organizate de companie sau în afara acesteia, în condițiile stabilite de lege.