Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

IMPORTANȚA FORMĂRII PROFESIONALE PENTRU SALARIAȚI ȘI COMPANII

Orice manager bun își dorește angajați profesioniști și care să fie în permanență motivați pentru a fi productivi și eficienți. În plus, este foarte important să existe o strategie pe termen lung prin care salariații să fie loiali și să nu își dorească un alt job. Pe lângă un sistem de recompense, cum sunt tichetele de vacanta, tichetele de masă, primele sau bonusurile, formarea profesională este o modalitate prin care salariații își pot îmbunătăți performanțele și pot promova.

De fapt, cursurile de formare profesională au mai multe obiective care sunt importante atât pentru salariați, cât și pentru companii. Iată despre ce este vorba:

 • adaptarea la cerințele postului– prin participarea la astfel de cursuri, ca salariat ai posibilitatea de a te adapta mai bine la cerințele postului sau ale companiei la care lucrezi, în general; de partea cealaltă, pentru angajator este un câștig faptul că poate investi într-un om deja format și care are o vechime în firmă, decât să angajeze oameni noi;
 • obținerea unei calificări– pe lângă pregătirea pe care o ai deja și care te-a calificat pentru obținerea postului dorit, formarea profesională te ajută să obții noi calificări; acestea îți pot fi de folos atât la actualul loc de muncă, dar și pe viitor, în eventualitatea în care la un moment dat vei dori să faci o schimbare de carieră; pe de altă parte, pentru companii, este esențial să aibă angajați care se perfecționează în permanență și se adaptează noilor cerințe;
 • actualizarea cunoștințelor– într-o lume competitivă, în care companiile trebuie să se reinventeze în permanență pentru a putea supraviețui pe o piață concurențială cu reguli dure, a avea salariați care sunt la curent cu tot ce este nou în domeniul lor nu mai este o opțiune, ci o necesitate;
 • reconversia profesională– dacă te confrunți cu situația unei restructurări și nu îți mai găsești de lucru în domeniul în care te-ai pregătit, ai dreptul să participi la cursuri de formare profesională și să te specializezi pentru alte tipuri de joburi;
 • dobândirea unor cunoștințe avansate– odată ce ai semnat contractul individual de muncă, angajatorul are obligația să-ți dea și fisa postului; aceasta poate fi modificată pe parcurs, în urma unei negocieri și doar cu acordul tău; astfel, ți se pot da noi atribuții pentru care s-ar putea să ai nevoie de învățarea unor noi metode prin care să îndeplinești proiectele care îți sunt încredințate; cursurile de formare profesională îți vin în ajutor, din acest punct de vedere;
 • prevenirea riscului șomajului– odată ce obții noi calificări, ai posibilitatea de reconversie profesională, riscul de a deveni șomer fiind mai mic;
 • promovarea la locul de muncă– formarea profesională te ajută să răspunzi mai bine cerințelor angajatorului, iar șansele de promovare cresc.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SALARIAȚILOR

Accesul la formarea profesională este un drept care se regăsește în Codul Muncii (Legea 53 din 2003, cu modificările aduse). Cursurile pot avea loc la inițiativa ta ca salariat sau la cea a angajatorului. Modalitatea concretă a desfășurării acestora, durata lor, drepturile și obligațiile reciproce sunt stabilite prin acordul părților și sunt menționate în acte adiționale atașate la contractele individuale de muncă.

Dacă participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională se desfășoară la inițiativa angajatorului, toate cheltuielile sunt suportate de acesta, iar ca salariat beneficiezi de toate drepturile salariale care ți se cuvin în perioada respectivă. Tot intervalul în care participi la formarea profesională este considerat vechime în muncă în cadrul firmei la care lucrezi și totodată reprezintă stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.

În cazul în care ai beneficiat de un curs de formare profesională la inițiativa angajatorului, ca salariat nu poți cere încetarea contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional. Ai obligația să lucrezi pentru compania care ți-a plătit cursurile, pentru o perioadă care este stabilită prin act adițional la contractul individual de muncă. Dacă nu respecți aceste obligații, compania te poate constrânge să plătești toate cheltuielile suportate cu formarea ta profesională.

În situația în care tu ai inițiativa participării la formarea profesională, trebuie să-i soliciți, în scris, angajatorului acest lucru. În termen de 15 zile are obligația să-ți răspundă cu privire la condițiile în care vei putea urma cursurile respective, inclusiv dacă ți le plătește integral sau parțial.

Totodată, legea îți permite ca, alternativ, să te poți pregăti și individual, prin participarea la programe de coaching, mentoring, training, conferințe, programe de internship sau de cercetare. Poți solicita angajatorului să-ți plătească astfel de activități sau, dacă nu are posibilitatea să facă acest lucru, îi poți cere concediu fără plată.

În plus, dacă ai semnat un act adițional la contractul individual de muncă, poți primi, pe lângă salariu, și alte avantaje în natură, pe care le poți folosi doar în scopul perfecționării tale profesionale.

Pentru pregătirea profesională, ai dreptul la concediu de la 80 de ore la 10 zile, în cazul concediului cu plată, sau zile de concediu care sunt distribuite în diverse perioade, pe parcursul unui an, în situația în care este vorba despre concediu fără plată.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR

Ca angajator ai obligația de a asigura salariaților tăi accesul la programe de formare profesională, plătite de companie, în anumite condiții, cum ar fi:

 • cel puțin o dată la doi ani – dacă ai cel puțin 21 de angajați;
 • cel puțin o dată la trei ani – dacă ai sub 21 de salariați;
 • elaborarea unui plan de formare profesională despre care salariații trebuie informați – dacă e vorba de un angajator persoană juridică și o firmă cu peste 20 de angajați.

Potrivit Codului Muncii, există două tipuri de contracte speciale de formare profesională, pentru cazul în care compania este cea care organizează cursurile respective:

 • Contractul de calificare profesională– este actul prin care salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare profesională, pentru a putea obține o calificare; aceste contracte pot fi încheiate doar cu angajații care au cel puțin 16 ani împliniți și care nu au o calificare sau au, dar nu este una care să le permită menținerea locului de muncă; un astfel de document se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni și 2 ani; poți încheia astfel de contracte doar dacă ai autorizație de la ministerul Muncii și de la cel al Educației;
 • Contractul de adaptare profesională– se referă la salariații care sunt debutanți sau care sunt noi în colectiv și au nevoie de adaptare; contractul se încheie atunci când se semnează contractul individual de muncă sau la debutul angajatului într-o funcție nouă sau într-o echipă nouă; actul se încheie pe o durată determinată ce nu poate fi mai mare de un an; la expirarea termenului, salariatul este supus unei evaluări.

Indiferent de tipul contractului special, formarea profesională se face de către un formator care este numit de companie, dintre salariații calificați să facă acest lucru, cu o experiență de peste doi ani în domeniul în care urmează să realizeze formarea profesională. La aceste cursuri nu pot participa mai mult de trei salariați odată și sunt incluse în timpul normal de lucru al formatorului.