Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

IMPORTUL FORȚEI DE MUNCĂ  – ANGAJAREA CETĂȚENILOR STRĂINI

Importul forței de muncă se referă la aducerea de lucrători străini într-o țară pentru a acoperi nevoile pieței muncii. Acești lucrători pot fi aduși temporar sau permanent, în funcție de nevoile angajatorilor și a economiei țării respective.

Importul forței de muncă poate fi benefic pentru economia țării gazdă, deoarece poate contribui la reducerea deficitului de forță de muncă și poate îmbunătăți performanța economică. De asemenea, poate ajuta la suplinirea deficitului de competențe în anumite domenii de activitate.

În același timp, importul forței de muncă poate avea și anumite efecte negative. Lucrătorii străini pot fi expuși la discriminare și exploatare, iar concurența cu forța de muncă locală poate duce la probleme sociale și la scăderea nivelului de trai.

Pentru a asigura o integrare adecvată a lucrătorilor străini în economia și societatea gazdă, este important să se ia măsuri adecvate de incluziune socială și de combatere a discriminării. De asemenea, trebuie să se ofere oportunități de formare și de dezvoltare profesională pentru lucrătorii străini, pentru a-i ajuta să se integreze mai bine în piața muncii.

Procesul de angajare a străinilor poate varia în funcție de legislația țării respective. În general, companiile trebuie să îndeplinească anumite cerințe pentru a angaja străini, cum ar fi obținerea permiselor de muncă, respectarea anumitor cote de angajare pentru străini și asigurarea unui tratament egal pentru toți angajații.

În majoritatea țărilor, străinii trebuie să obțină un permis de muncă pentru a fi angajați legal. Procesul de obținere a permisului de muncă poate varia de la țară la țară, dar de obicei implică prezentarea unor documente precum contractul de muncă, pașaportul, diploma de studii și o declarație medicală.

CONDIȚIILE ȘI ETAPELE PENTRU ANGAJAREA CETĂȚENILOR STRĂINI

În primul rând, cetățeanul străin care urmează să fie angajat trebuie să fie calificat pentru poziția pe care angajatorul intenționează să o ocupe în România. Ceea ce înseamnă că trebuie să dețină atât nivelul minim de instruire solicitat, cât și competențele tehnice (unde este aplicabil) pentru poziția vacantă, conform cerințelor prevăzute de Clasificarea Ocupațiilor din România (COR ISCO 08).

Procesul de angajare propriu zis presupune mai mulți pași care depind unul de celălalt. O nouă etapă este demarată doar după ce etapa anterioară a fost finalizată cu succes. Pentru aproape fiecare dintre acești pași legali, termenul de verificare, prelucrare și emitere a documentului solicitat este de aproximativ 30 de zile. În situația în care sunt necesare verificări suplimentare se poate prelungi cu până la 15 zile.

După ce încheie cu succes procesul de selecție urmat cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) pentru pozițiile comunicate ca vacante, angajatorul poate demara procesul de imigrare.

ETAPE:

  • Recunoașterea diplomei de studiu: Avizul de muncă poate fi solicitat doar după ce diploma de studii este recunoscută de Ministerul Educației din România. În scopul obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor se depune la Ministerul Educației o cerere standard din partea companiei din România împreună cu alte documente, printre care diploma de studii, apostilată sau supra-legalizată și traducerea legalizată a acesteia.
  • Avizul de muncă: În funcție de durata șederii și de forma contractuală prin care cetățeanul străin va desfășura activități în România, avizele de muncă pot fi: în scop de detașare sau în scop de angajare locală. Cel în scop de detașare este valabil timp de 12 luni într-o perioadă de 5 ani. Începând cu cel de-al doilea an de prezență în România, persoana fizică trebuie să încheie un contract de muncă local cu societatea din România și să obțină astfel un nou aviz de muncă (aviz de muncă în scop de angajare locală).
  • Viza de lungă ședere pentru angajare/detașare: Solicitarea în vederea obținerii vizei de lungă ședere se depune la ambasada/consulatul României din străinătate. Dosarul trebuie depus în termen de 60 de zile de la eliberarea avizului de muncă, iar viza se eliberează în termen de 10 de zile de la depunere. Obligația depunerii vizei de lungă ședere revine cetățeanului străin.
  • Permisul de ședere în România: Se obține depunând o solicitare la autoritățile de imigrare, în funcție de reședința din România a cetățeanului străin. Prezența cetățeanului străin la depunerea solicitării este obligatorie. Permisul de eliberează în termen de 30 de zile de la data depunerii și este valabil un an (pentru detașare și lucrător permanent) sau doi ani (pentru lucrător înalt calificat).

De asemenea, este posibil ca unele țări să aibă cote de angajare pentru străini, care limitează numărul de străini pe care o companie îi poate angaja într-un anumit sector sau domeniu. În unele cazuri, angajatorii pot fi obligați să demonstreze că nu există forță de muncă disponibilă în țară pentru a ocupa posturile respective înainte de a putea angaja străini.

Procesul de angajare a străinilor poate fi complex și poate varia în funcție de legislația țării respective. Este important ca companiile să fie informate cu privire la cerințele legale și să respecte aceste cerințe pentru a evita problemele legale și pentru a se asigura că străinii sunt angajați legal și tratati corect.