Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

INTEGRAREA MIGRANȚILOR ÎN SISTEMELE DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Începând din 2016, Comisia Europeană a sprijinit statele membre ale UE în eforturile de integrare a migranților în sistemele lor de educație și formare – de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari până la învățământul superior. Planul de acțiune al Comisiei privind integrarea resortisanților țărilor terțe a identificat trei priorități pentru educație:

  • integrarea migranților nou-sosiți în structurile de învățământ general cât mai curând posibil
  • prevenirea rezultatelor școlare slabe în rândul migranților
  • prevenirea excluziunii sociale și promovarea dialogului intercultural.

Măsurile concrete puse în aplicare în cadrul planului de acțiune variază de la instrumente care contribuie la evaluarea competențelor și calificărilor migranților până la platforme colaborative pentru promovarea schimbului de informații între instituțiile de învățământ și formare și personalul acestora.

Pentru a contribui la integrarea migranților, Comisia Europeană facilitează schimbul de bune practici între statele membre prin activități de învățare reciprocă.

În cadrul activităților de învățare reciprocă s-a abordat următoarele teme:

  • evaluarea lingvistică și integrarea minorilor neacompaniați în sistemul de învățământ
  • primirea migranților nou-sosiți și evaluarea școlarizării anterioare
  • recunoașterea calificărilor refugiaților
  • dialogul intercultural ca instrument de abordare a migrației, refugiaților și solicitanților de azil în contexte educaționale
  • diversitatea lingvistică și culturală
  • politicile de integrare pentru migranți: principii, provocări și practici

Mai mult decât atât, Comisia oferă consiliere de specialitate prin intermediul consilierii inter pares pentru a sprijini reformele în statele membre, de exemplu în ceea ce privește integrarea în școli a migranților nou-sosiți. Astfel de evenimente sunt organizate la cererea oricărui stat membru și implică factori de decizie din alte administrații naționale și experți independenți care încearcă să găsească soluții la provocări naționale în cadrul unor ateliere participative.