Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

INTEGRAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii reprezintă un proces esențial pentru dezvoltarea profesională și perfecționarea abilităților și calificărilor acestei categorii sociale, dar și pentru garantarea egalității de șanse, sporirea incluziunii sociale și asigurarea unui trai decent pe termen lung.

Modelul european de integrare in munca se orienteaza spre:

  • Depistarea locurilor de munca disponibile existente in comunitatea locala si a celor care vor aparea pe piata muncii, acolo unde traieste persoana cu dizabilitati severe;
  • Evaluarea individuala a persoanei cu dizabilitati severe facuta in raport cu cerintele locurilor de munca pe plan local;
  • Selectarea din lista locurilor de munca si a meseriilor solicitate a acelora ale caror exigente pot fi indeplinite de persoanele cu dizabilitati. Astfel un tanar cu dizabilitati isi poate gasi locul de munca in functie de capacitatile sale, neafectate de deficienta.

Potrivit informatiilor transmise de Ministerul Muncii, pentru a stimula angajarea in munca a persoanelor cu handicap, ca factor al integrarii sociale, Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede anumite facilitati acordate angajatorilor precum:

  • deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;
  • deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;
  • decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap;

Principalul factor care influenţează ocuparea persoanelor cu dizabilităţi este educaţia. Cu cât nivelul de educaţie este mai scăzut, cu atât şansele să îşi găsească un loc de muncă sunt mai mici. Aceeaşi situaţie este valabilă şi pentru restul populaţiei, dar în cazul persoanelor cu dizabilităţi este mult mai accentuat. Peste 90% din cei care

au o dizabilitate şi au terminat maximum 10 clase, nu au un loc de muncă. Pentru cei cu studii superioare, acest procent scade la 40%.

În acest moment, persoanele cu dizabilități sunt o resursă de muncă puțin folosită în România așa cum arată datele statistice, chiar dacă din punct de vedere legal instituțiile statului și companiile private cu cel puțin 50 de angajați au obligativitatea angajării acestora.