Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

MUNCA PRIN AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ

Exista mai multe tipuri de contracte de munca: contract individual de muncă pe durată nedeterminată, contractul cu timp parțial, contractul individual de muncă la domiciliu, contractul de muncă temporară.

Contractul de munca temporara este un contract individual ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară și salariatul temporar, pe durata unei misiuni.

Companiile folosesc munca temporară prin agenție:

  • Pentru a înlocui personalul ce lipsește din diferite motive (concedii – medicale sau de odihnă);
  • Pentru a suplimenta personalul existent în anumite perioade foarte încărcate (cum ar fi Black Friday, când numărul comenzilor crește semnificativ),
  • Pentru a evita orele suplimentare în aceste perioade precum și pentru a nu suprasolicita angajații existenți;
  • Pentru a scădea costurile cu personalul de resurse umane sau pentru a reduce nivelul de încărcare al echipei de HR (acolo unde rotația de personal e foarte mare și oamenii au semnificativ mai mult de muncă);

Prin contractul individual de muncă temporară (care este reglementat de Codul Muncii separat de contractele individuale de muncă) se au in vedere urmatoarele:

  • Compania care va beneficia de angajatul temporar este numită Utilizator. Utilizatorul transmite către agentul de muncă temporară (care, în acest caz, va fi și angajator) o solicitare;
  • Agentul de muncă temporară derulează procesul de recrutare cu ajutorul Utilizatorului (care pune la dispoziție fișa postului, care intervievează candidații deja selectați de agenție);
  • Când Utilizatorul decide asupra persoanei pe care vrea să o angajeze, agentul de muncă temporară începe procesul de angajare efectivă (medicina muncii, semnarea contractului individual de muncă, colectarea actelor necesare dosarului de angajat etc);
  • Utilizatorul se ocupă, de cele mai multe ori, de pregătirea profesională a persoanei angajate, precum și de instructajul specific de Securitate și Sănătate în Muncă, agenția făcând doar instructajul general.

Durata contractului de muncă temporară este de cel mult 36 de luni și depinde de durata misiunii pentru care este angajat salariatul. O misiune nu poate depăși 24 de luni. Însă contractul de muncă temporară poate fi încheiat și pentru mai multe misiuni. Astfel, dacă misiunea are 24 de luni, contractul mai poate fi prelungit cel mult 12 luni.

La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un contract individual de muncă.