Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

NEVOILE ADULŢILOR DE CONSILIEREA CARIEREI

Serviciile de consilierea adulţilor oferă informaţii de actualitate şi orientare personalizată pentru  luarea unor decizii cu privire la formarea profesională iniţială şi continuă, schimbarea locului de muncă sau profesiei, asistenţă în perioadele de şomaj sau întreruperea activităţii din alte motive.

Serviciile de orientare şi consilierea adulţilor sunt fie generale, destinate tuturor adulţilor, fie specifice, pentru anumite categorii de persoane. Dintre beneficiarii acestora, menţionăm:

 1. Persoane aflate în situaţii speciale:
 • salariaţi care îşi încheie studiile;
 • femei care-şi reiau munca după concediul de creşterea copiilor;
 • delincvenţi care reîncep să muncească după executarea pedepsei;
 • salariaţi care sunt pe cale să iasă la pensie;
 1. Grupuri care se confruntă cu probleme de formare sau profesionale specifice:
 • studenţi ai unor instituţii particulare de învăţământ;
 • salariaţi din sectorul privat şi / sau care au activităţi sau profesii deosebite;
 1. Grupuri sociale specifice:
 • persoane aflate în şomaj de lungă durată;
 • grupuri etnice minoritare;
 • refugiaţi şi emigranţi;
 • persoane cu handicap fizic sau mintal;
 • angajaţi în vârstă.

Serviciile de consiliere şi informarea adulţilor au următoarele funcţii:

 • furnizarea informaţiilor cu privire la oportunităţile educaţionale sau ocupaţionale, concomitent cu asistenţa acordată adulţilor pentru a utiliza informaţiile în educaţia continuă;
 • utilizarea instrumentelor de evaluare, cum ar fi: inventarele, testele, chestionarele, pentru a sprijini adulţii să coreleze interesele şi valorile cu alegerile ocupaţionale şi educaţionale viitoare;
 • furnizarea asistenţei în planificarea carierei adulţilor care învaţă;
 • consilierea acordată adulţilor pentru a face faţă problemelor personale, precum conflictele maritale, planificarea familială, asumarea rolului de părinte, adaptarea la un nou loc de muncă;
 • susţinerea drepturilor şi nevoilor adulţilor în faţa reprezentanţilor instituţiilor educaţionale;
 • recomandarea adulţilor pentru alte tipuri de servicii.

Beneficiarii serviciilor de consiliere şi orientare trebuie să aibă acces la informaţii actualizate cu privire la situaţia forţei de muncă, posibilităţile de formare iniţială şi continuă, domeniile, profesiile de viitor şi perspectivele de angajare.