Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) reprezintă actualul set armonizat al Adunării Generale a Națiunilor Unite, format din șaptesprezece obiective de dezvoltare internaționale viitoare.

Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii majore ce o caracterizează:

 • preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii;
 • viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;
 • gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.

În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:

 • Protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ asupra mediului;
 • Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;
 • Prosperitatea economică prin promovarea cunoaşterii, inovării, competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite;
 • Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii şi a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A UNIUNII EUROPENE – OBIECTIVE GENERALE:

 • limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi a efectelor negative pentru societate şi mediu,
 • asigurarea unui sistem de transport care să poată satisface nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, minimizând impactul nedorit asupra acestora,
 • promovarea modelelor de producţie şi consum durabile,
 • îmbunatăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor,
 • promovarea unei bune sanatăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii,
 • promovarea incluziunii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, ca o precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale,
 • promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, pentru a asigura concordanţa între politicile interne şi externe ale UE şi angajamentele internaţionale ale Uniunii privitoare la dezvoltarea durabilă.