Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ORIENTARE, REORIENTARE, SELECŢIE PROFESIONALĂ

ORIENTAREA PROFESIONALĂ este o activitate bazată pe un sistem de principii, metode şi procedee de îndrumare a persoanei către o profesie sau un grup de profesii, în conformitate cu aptitudinile, înclinaţiile şi interesele sale şi, pe de altă parte, în funcţie de perspectivele pieţei forţei de muncă şi dinamica sferei ocupaţionale.

Prin orientare profesională se urmăreşte găsirea pentru fiecare individ a ocupaţiei potrivite, respectiv asigurarea unui dublu acord între posibilităţile individuale şi exigenţele profesiilor şi între aspiraţiile individului şi nevoile societăţii.

RE-ORIENTAREA PROFESIONALĂ semnifică schimbarea opţiunii iniţiale pentru o anumită profesie, din motive subiective (progresul înregistrat pe linia pregătirii generale sau de specialitate, schimbarea perspectivei, a aspiraţiilor şi intereselor persoanei, conturarea unor noi pasiuni, corectarea unor decizii greşite luate la o vârstă fragedă sau sub presiunea unor factori exteriori etc.) sau motive obiective (evoluţia profesiilor, fluctuaţia locurilor de muncă, dinamica forţei de muncă, degradarea potenţialului aptitudinal din cauza unor boli, accidente, uzură prematură, vicii, contraindicaţii medicale etc.). Această acţiune este necesară pentru a restabili echilibrul dintre om şi activitatea sa profesională, implicând ideea schimbării profesiei.

Re-orientarea profesională are loc în momentul în care, din diferite motive (insatisfacţie profesională, imposibilitatea găsirii unui loc de muncă, dorinţa de câştig material), o persoană decide să-şi abandoneze profesia şi să se pregătească pentru alta, să se recalifice profesional.

SELECŢIA PROFESIONALĂ presupune alegerea dintr-un grup de candidaţi a celor mai capabili de reuşită într-o anumită activitate profesională, pe baza aptitudinilor, capacităţii de muncă, pregătirii lor prezente etc.

Spre deosebire de orientarea profesională, care îşi propune să aleagă profesia pentru individ, selecţia urmăreşte alegerea individului pentru o profesie. Selecţia realizată ştiinţific impune o analiză obiectivă a concordanţei dintre caracteristicile profesiilor şi posibilităţile de ordin fizic, psihic şi informaţional ale persoanei, cât şi posibilităţile de formare, integrare şi adaptare a acesteia la condiţiile muncii respective.

Principalele aptitudini şi abilităţi avute în vedere în cadrul selecţiei sunt:

  • aptitudinile intelectuale;
  • aptitudinile mecanice;
  • aptitudinile psihomotorii;
  • abilităţile vizuale;
  • aptitudini specializate (pentru fiecare dintre ele elaborându-se diferite teste psihologice de investigare a performanţelor aptitudinale).

Alegerea carierei este un moment de decizie cu semnificaţie deosebită în viaţa persoanei, când aceasta precizează forma de activitate socio-profesională în care urmează să-şi valorifice fondul de aptitudini, deprinderi şi cunoştinţe. Alegerea carierei este o urmare firească a procesului de formare diferenţiată exercitat de şcoală şi apare ca o rezultantă a orientării tânărului în ansamblul valorilor sociale.

Şcoala şi familia asigură tânărului atingerea nivelului necesar de maturitate pentru o astfel de hotărâre, îl ajută în luarea deciziei prin informaţia oferită despre profesii şi caracteristicile proprii de personalitate . Decizia cu privire la carieră ar trebui să exprime un echilibru între interesele individuale şi cele sociale.