Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI il constituie imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii prin corelarea programelor de formare cu piata muncii asigurand cresterea participarii la programe de formare profesionala continua pentru 676 persoane adulte, angajati din regiunile Sud Est, Sud Muntenia si Centru.

Vor fi oferite servicii de consiliere profesionala si tutorat pt 676 angajati, axate pe dobandirea de competente care raspund necesitatilor pietei muncii, pentru crest incadrarii acestora si dezv carierei.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS 1 – Realizarea de campanii promovare si constientizare cu privire la avantajele si beneficiile formarii profesionale si participarii la programele de FPC pentru 700 persoane
  2. OS 2 – Furnizarea de actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru 676 de persoane din grupul tinta pentru dezvoltarea carierei, respectiv incurajarea participarii la programe de FPC si asistarea in gasirea directiei potrivite pentru orientarea in cariera, precum si prin asistarea si facilitarea progresului cursantilor
  3. OS 3 – Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru 676 de persoane adulte (angajati, inclusiv PFA si intreprinderi individuale), cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare sau nu si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, care vor participa la programe FPC prin masuri integrate si flexibile, din care min 560 vor fi certificate.
  4. OS 4 – Imbunatatirea situatiei grupului tinta prin oferirea de solutii inovative in urma participarii la activitatile proiectului care ii sprijina in dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati de ocupare prin cele 390 persoane care isi gasesc un loc de munca ca urmare a sprijinului primit, respectiv 74 persoane care urmeaza studii/cursuri la incetarea calitatii de participant.