Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3 – Locuri de munca pentru toti

Obiectiv specific: 3.1 – Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomeri de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație; 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomeri de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Prioritatea de investiții – 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

Titlu proiect: Realizare profesionala la standarde europene

Cod smis: POCU/1080/3/16/157550

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României