Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

Anterior incheierii contractului individual de munca, salariatul va trebui sa puna la dispozitia angajatorului o serie de acte necesare pentru angajare. Potrivit art. 8 din HG 500/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 372 din 27 mai 2011, angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Acest dosar cuprinde cel putin urmatoarele documente:

– actele necesare angajarii,

– contractul individual de munca,

– actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca,

– acte de studii/certificate de calificare,

– orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

Care sunt insa actele necesare angajarii? Cum ne ajuta ele la derularea ulterioara a contractului individual de munca?

O parte dintre aceste acte sunt general obligatorii, altele sunt necesare numai pentru anumite posturi, in timp ce altele sunt facultative. Unele trebuie pretinse la angajarea oricarui salariat, in timp ce altele vor fi solicitate numai in cazuri speciale.

 

Contractul trebuie sa fie inregistrat in Revisal de catre angajator, ndiferent daca procesul se desfasoara intern, in departamentul de Resurse Umane, sau este externalizat. Daca angajatorul a externalizat serviciul de administrare a personalului, atunci responsabilitatea completarii si transmiterii Revisal revine prestatorului extern.

Revisal este un acronim pentru Registrul General de Evidenta a Salariatilor si este o baza de date ce cuprinde toate informatiile cu privire la contractele individuale de munca, la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora. Obligatia de a completa Revisal cu toate aceste date revine angajatorilor, conform Codului Muncii, utilizand metodologia de intocmire reglementata de Hotararea de Guvern nr. 905/2017.

 

Informatiile care trebuie sa apara in Revisal sunt:

  • Datele de identificare a angajatorului (denumire, CUI, CIF, sediul social, numele si prenumele reprezentantului legal)
  • Datele de identificare a noului salariat (numele si prenumele, CNP, cetatenia, tara de provenienta etc.)
  • Data incheierii contractului individual de munca si a inceperii activitatii
  • Functia / ocupatia conform COR
  • Tipul contractului individual de munca
  • Durata contractului individual de munca (pe durata nedeterminata / pe durata determinata)
  • Durata timpului de munca si repartizarea acestuia (in cazul contractelor de munca temporara)

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României