Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

IN CAZUL:

 1. ABSOLVENTILOR INSTITUTIILOR DE INVATAMINT:
  • Actul de absolvire a formei de invatamint,original si copie;
  • Declaratia pe propria raspundere a absolventului ca nu urmeaza o forma de invatamint superioara la data solicitarii dreptului;
  • Actul de identitate, original si copie;
  • Certificatul de nastere, original si copie;
  • Certificatul de casatorie, original si copie;
  • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru munca;
  • Adeverinta de  venit – de la finante
  • Adeverinta din care sa rezulte ca este luat in evidenta ca persoana in cautarea unui loc de munca;
  • Dosar sina.
 2. PERSOANE CARE PROVIN DIN MUNCA
  • Carnetul de munca, original si copie;
  • Adeverinta anexa nr.14;
  • Actul de identitate,  original si copie;
  • Actele de studii si calificare, original si copie;
  • Certificat de nastere,  original si copie;
  • Certificat de casatorie, original si copie;
  • Adeverinta de  venit – de la finante
  • Adeverinta eliberata de medicul de familie – apt pentru munca
  • Adeverinta care atesta vechimea in munca pentru perioada lucrata dupa 1 ianuarie 2011 original si copie;
  •  Dispozitia de incetate a contractului de munca original si copie;
  •  Dosar sina.
 3. ACTE NECESARE INSCRIERII CA PERSOANA IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA
  • Carnetul de munca,original si copie;
  • Actul de identitate,original si copie;
  • Actele de studii si calificare, in original si copie;
  • Certificat de nastere, in original si copie;
  • Certificat de casatorie,in original si copie;
  • Adeverinta de  venit – de la finante
  • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru munca;
  • Adeverinta care atesta vechimea in munca pentru perioada lucrata dupa 1 ianuarie 2011 original si copie;
  • Dispozitia de incetare a contractului de munca original si copie;
  • Dosar sina.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României