Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Realizare profesionala la standarde europene

Șomerii de lungă durată sunt şomerii care sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe o perioadă:

  • mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani,
  • de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată astfel de șomeri beneficiază de un stimulent în cuantum de 2.250 lei lunar, timp de 12 luni.

Este prevăzută însă condiția menținerii raporturilor de muncă cel puțin 18 luni.

Dacă în perioada de 18 luni raporturile de muncă încetează:

  • prin acordul părților
  • ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă;
  • ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate,
  • pentru necorespundere profesională
  • prin desființarea locului de muncă

Angajatorul este obligat să restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României