Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Tineri educati in Regiunea Sud-Est

Piața muncii, șomajul în rândul populației și în special al populației tinere, sunt subiecte cu mare importanta deoarece cauzele și metodele de combatere a acestui efect negativ reprezintă în continuare subiecte de studiu și reale provocări. La nivelul Uniunii Europene, al tuturor statelor membre, în România, și la nivel regional exista strategii și programe specifice acestei problematici, avand in vedere diminuarea fenomenului ”șomaj” și integrarea îndeosebi a tinerilor pe piața muncii, în corelație directă cu competențele solicitate de către angajatori și competențele deținute de către populația activă.

TINERII ACTIVI, categorie socio-profesională importantă din perspectiva dezvoltării economiei și societății pe termen lung, sunt incluși în agenda priorităților strategice europene ale tuturor statelor membre, România fiind una dintre țările cu reale dificultăți în ocuparea și menținerea stabilității tinerilor pe piața muncii.

O piață a muncii bine structurată, capabilă să atragă și să mențină o populație activă motivată și stabilă, reprezintă o prioritate strategică, în special din perspectiva tinerilor, dar și din perspectiva reducerii efectului de migrare a celor calificați în țări cu oferte mult mai atractive decât cele locale/naționale.

Sistemul educațional existent la nivelul oricărei țări și performanța acestuia reprezintă premisa progresului economic și social, atât din perspectiva stabilității financiare naționale/regionale, cât și din perspectiva calității vieții. Adaptarea permanentă a sistemului de învățământ la tendințele pieței muncii, în corelație cu dezvoltarea tehnologiei, în special cea informatică, reflectă în sensul cel mai profund starea de sănătate a unei națiuni, indirect nivelul de educație al populației și performanțele acesteia la locul de muncă.

Prin analizele realizate a rezultat importanța crucială a competențelor, a calificărilor și a experienței de muncă. Tinerii și lucrătorii cu un nivel scăzut de calificare sunt cei mai predispusi la somaj.

Categoriile de oameni sunt afectate în mod inegal de către şomaj, însă cei mai afectaţi sunt tinerii. Perioada necesară găsirii unui loc de muncă este redusă atât timp cât şi nivelul de instruire este mai ridicat, astfel ducând la o rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor.

În rândul tinerilor cu vârsta sub 24 ani, rata şomajului este mult mai mare pentru şomerii care au studii liceale sau gimnaziale decat şomerii cu studii postliceale sau superioare.

Şomajul a afectat în mod deosebit populaţia tânără, în special tinerii intraţi pentru prima dată pe piaţa muncii. Priviţi drept cea mai vulnerabilă categorie a populaţiei în raport cu şomajul, lipsa locurilor de muncă pentru tineret continuă să rămână o problemă gravă cu care se confruntă piaţa muncii din România.

Șomajul de lungă durată afectează anumite grupuri – cum ar fi tinerii și lucrătorii cu un nivel scăzut de calificare – mai mult decât pe altele și are un impact puternic în special asupra persoanelor care își desfășoară activitatea în profesii și sectoare aflate în declin.

Starea generală a economiei rămâne un factor important în determinarea variațiilor nivelurilor și fluxurilor către și din rândurile șomerilor de lungă durată.

In Romania, rata somajului in anul 2020 a fost de 5%, in crestere fata de anul precedent (3,9% în 2019). Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (17,3%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului scăzut şi mediu, pentru care rata şomajului a fost de 8,1%, respectiv 5,1%. Rata şomajului a fost de doar 2,2% în cazul persoanelor cu studii superioare. Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 1,5%, iar incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 29,9%. Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 8,2%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 47,2%. (conform datelor Institutului Naţional de Statistică – INS).

In ceea ce priveste anul 2021, INS atrage atentia asupra nivelului ridicat al ratei şomajului în rândul tinerilor de 15-24 ani, de 20,3%. In luna noiembrie a anului 2021, Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost în luna noiembrie 2021 de 5,2%, iar in randul tinerilor a inregistrat valoarea de 20%.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României