Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Tineri educati in Regiunea Sud-Est

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 372 de tineri NEETs dintre care 298 au nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” și vor participa la formare profesională și evaluarea și certificarea competențelor profesionale din care 161 primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu iar 74 de tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A ”usor ocupabil” vor participa la un concurs de planuri de afaceri.

Minim 112 persoane (30%) din cei 372 de tineri NEETs, vor face parte din categoriile C și D.

Din totalul de 372 de persoane ce alcătuiesc grupul țintă, un numar de minim 40 de persoane vor fi de etnie romă (11%) și minim 78 de persoane vor avea domiciliul sau reședința în mediul rural (21%).

Pentru a se dovedi eligibilitatea în grupul țintă, este necesar să se îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

  • Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;
  • Să nu fie persoană ocupată pe piața muncii și să nu urmeze nicio formă de educație sau formare;
  • Să fie înregistrat și profilat de Serviciul public de ocupare (SPO), respectiv AJOFM;
  • Să aibă domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est.

Fiecare persoană din grupul țintă va fi informată despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul ca datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale mentionate.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României