Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Analiza somajului privind tinerii NEETS la nivelul lunii martie 2021 in regiunea Sud Est

Analiza somajului privind tinerii NEETS la nivelul lunii martie 2021 in regiunea Sud Muntenia

Analiza somajului privind tinerii NEETS la nivelul lunii martie 2021 in regiunea Sud Vest Oltenia

ACTIVITATILE PROIECTULUI – INTEGRARE DURABILA A TINERILOR NEETS PRIN CRESTEREA OCUPARII ȘI DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI

BENEFICIILE PARTICIPARII IN CADRUL PROIECTULUI – INTEGRARE DURABILA A TINERILOR NEETS PRIN CRESTEREA OCUPARII ȘI DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI

SOMAJUL

FORMAREA PROFESIONALA

EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

IMPORTANTA SI VALENTELE EDUCATIEI

COMPETENTELE ANGAJATULUI

RECONVERSIA PROFESIONALA

Somajul si abandonul scolar in regiunile Sud Est, Sud-Muntenia si Sud Vest Oltenia – Partea 1

Somajul si abandonul scolar in regiunile Sud Est, Sud-Muntenia si Sud Vest Oltenia – Partea 2

Unde putem gasi informatii despre locuri de munca disponibile

Unde putem gasi informatii despre Cursuri de formare profesionala

Analiza somajului privind tinerii NEETS la nivelul lunii decembrie 2021 in Romania

Formarea profesională continuă ȋn Uniunea Europeană şi în România

RISCUL DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU TINERII CU VÂRSTA ÎNTRE 15 ŞI 29 DE ANI ÎN UNIUNEA EUROPEANA

Cum se compleaza un Curriculum Vitae

Analiza măsurilor de stimulare a fortei de muncă la nivelul lunii decembrie 2021 în România

CERTIFICARE COMPETENTELOR PROFESIONALE

OBIECTIVELE FORMARII PROFESIONALE

FORMAREA IN RANDUL TINERILOR NEETs

ANTREPRENOR ȘI ANTREPRENORIAT

IMPLICATII ALE ANTREPRENORIATULUI

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA

PROMOVARE SI INTEGRARE TEME SECUNDARE SI ORIZONTALE

ETAPE ALE PROCESULUI ANTREPRENORIAL

TEME SECUNDARE – Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor

UTILIZAREA TIC ÎN ANTREPRENORIAT

TIPURI DE ANTREPRENORIAT

TEME SECUNDARE – INOVARE SOCIALA

ANTREPRENORUL

CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ȘI COMPENTENȚE CARE SPORESC SENSIBIL ȘANSELE UNUI POTENȚIAL ANTREPRENOR

RELAȚIA INOVARE – ANTREPRENORIAT

De ce sa iti deschizi o afacere pana la varsta de 30 de ani?

Antreprenoriat in Romania

Dezvoltarea durabila in Uniunea Europeana si Romania din perspectiva Agendei 2030

LOCURILE DE MUNCA VERZI PARTE A DEZVOLTARII ECONOMICE SUSTENABILE

MOTIVE DE A URMA UN CURS DE FORMARE PROFESIONALA

INOVAREA ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR PAS CĂTRE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ A FIRMEI

FOLOSIREA INOVAȚIEI PENTRU CREŞTEREA AFACERILOR

CREŞTEREA DURABILĂ BAZATĂ PE EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON ŞI EFICIENȚĂ A UTILIZĂRII RESURSELOR

INFORMAREA, CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA PROFESIONALĂ UN PRIM PAS CĂTRE UN LOC DE MUNCĂ

Persoanele cu dizabilități în România: probleme, provocări și politici actuale

ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII

EGALITATEA DE GEN PE PIAȚA MUNCII

DE CE TÂNĂR ANTREPRENOR?

ASIGURAREA UNEI DEZVOLTĂRI SUSTENABILE PRIN FOLOSIREA TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI

FINANȚARE PENTRU ÎNFIINȚAREA SAU DEZVOLTAREA UNEI FIRME

EFECTELE NEGATIVE ALE PARASIRII TIMPURII A SCOLII – NEFINALIZAREA INVATAMANTULUI OBLIGATORIU

TIPURI DE INOVARE SOCIALA

NEDISCRIMINAREA

DEZVOLTAREA PROFESIONALA – INTEGRAREA PE PIATA MUNCII

INOVAREA SOCIALA – PROGRAME IMPEMENTATE SI EXEMPLE

EGALITATEA DE SANSE – FEMEI / BARBATI

DISCRIMINAREA PE PIATA MUNCII

TRANSFORMAREA PIEȚEI MUNCII

ANTREPRENORIAT – POSIBILITATE DE DEZVOLTARE PROFESIONALA

VIZIUNEA PENTRU O ECONOMIE “VERDE” – EMISII SCAZUTE DE CO2

DEZVOLTARE DURABILA – UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ

ANALIZA VIZIUNII TINERILOR ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI

MUNCA DE LA DISTANTA – TELEMUNCA

EDUCATIA SI IMPLICAREA CIVICĂ

DEZVOLTARE PROFESIONALA SI PERSONALA

DEZVOLTARE DURABILA – ANTREPRENORIATUL SUSTENABIL

INTERCULTURALITATEA

DISCRIMINAREA LA LOCUL DE MUNCA

TIC – DIGITALIZAREA AFACERILOR

DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN AFACERI ÎN CONTEXTUL RECICLĂRII ŞI A GĂSIRII DE NOI SURSE DE ENERGIE

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată

ECONOMIE CIRCULARĂ ŞI DEZVOLTAREA FIRMELOR

INTERVIUL ŞI GĂSIREA UNUI LOC DE MUNCĂ

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României