Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Proiectul Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii și dezvoltarea antreprenoriatului are ca obiectiv general Imbunatatirea competentelor sau certificarea competentelor dobandite pe alte cai pentru 1060 de persoane tineri NEETs someri cu vârsta cuprinsa între 16-29 ani, inregistrati si profilati de SPO, care beneficiaza de sprijin si ocuparea a minim 456 dintre acestia.

Tinerii NEETs sunt persoane cu varsta intre 16 si 29 ani, care nu urmeaza nici o formă de învățământ și nu au niciun loc de muncă).

În cadrul proiectul se vor desfășura următoarele activitați care au ca scop sprijinirea tinerilor NEETs:

 • A0. MANAGEMENTUL ȘI ADMINISTRAREA PROIECTULUI
 • A1. ACTIVITATE DE INFORMARE ȘI SELECTARE PERSOANE ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI
  • A1.1. Campanie de informare si promovare referitoare la activitatile si beneficiile participarii in cadrul proiectului
  • A1.2. Selectarea, gestionarea si monitorizarea grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizate din cadrul proiectului
 • A2. SPRIJIN PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMELE DE FPC PRIN MASURI INTEGRATE SI FLEXIBILE
  • A2.1. Pregatirea, organizarea si derularea cursurilor de formare profesionala
 • A3. EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE OBȚINUTE PE ALTE CĂI DECÂT CELE FORMALE RESPECTIV NON-FORMALE ȘI/SAU INFORMALE
 • A4. ORGANIZAREA SI DERULAREA DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU STIMULAREA OCUPARII
  • A4.1. Organizarea si derularea serviciilor de informare si consiliere – sesiuni individuale si in grup de informare si consiliere
  • A4.2. Organizarea si derularea serviciilor de mediere a muncii
 • A5. SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI, INCLUSIV A OCUPĂRII PE CONT-PROPRIU PRIN ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN PENTRU PERSOANELE DIN GRUPUL ȚINTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA DE AFACERI
  • A5.1 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin
  • A5.2.Acordarea de subvenţii (micro-granturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri si Monitorizarea funcționării şi dezvoltării întreprinderilor
 • A6. ACTIVITĂȚI PENTRU MENȚINEREA GT PE PIAȚA MUNCII
  • A6.1. Activitati de acompaniament si dezvoltare personala

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României