Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Hotărârea de a deveni antreprenor este una foarte importantă ȋn viaţa unei persoane, deoarece reprezintă o obţiune ȋn ceea ce priveşte statutul pe piaţa muncii şi evoluţia profesională viitoare.

Înainte de orice viitorul antreprenor trebuie să identifice ce idee de afaceri poate dezvolta ȋn viitor şi să facă un Plan de Afaceri. Acesta este un instrument util atât pentru un tânăr antreprenor dar şi pentru orice ȋntreprinzător care doreşte să ȋşi extindă afacerea.

Planul de Afaceri poate fi modificat ȋn timp şi adaptat la realităţile pieţii dar este un instrument util ȋntreprinzătorului pentru a ȋşi planifica afacerea cât şi pentru a obţine finanţare de la bănci sau alte organizaţii care oferă această oportunitate.

Înainte de a obţine finanţarea se va deschide firma care să pună ȋn practică Planul de afaceri creat iniţial, când era doar o idee de afaceri.

Pentru a deschide o firmă (SRL) trebuie avute ȋn vedere următoarele aspecte:

  • În conformitate cu legislatia in vigoare varsta minima necesara pentru a ȋnfiinţa o intreprindere este de 18 ani;
  • O firmă trebuie să aibă un sediu social. Acest spaţiu poate fi ȋnchiriat sau să fie proprietatea persoanei care ȋnfiinţează firma;
  • Unul din actele necesare la deschiderea firmei este un contract de ȋnchiriere pentru spaţiu care va fi sediul social (dacă plăteşti o sumă de bani pentru ȋnchirierea spaţiului) sau un contract de comodat (dacă nu plăteşti o sumă de bani pentru acel spaţiu);
  • Deschiderea unui cont ȋn bancă şi depunerea capitalului social. În mod obişnuit acest capital social este de 200 RON;
  • Alegi numele firmei care trebuie validat la Registrul Comerţului;
  • Numirea asociatului şi a administratorului firmei (care pot fi aceeaşi persoană);
  • Alegerea unui cod CAEN principal şi a celor secundare. Codurile CAEN secundare nu sunt obligatoriu să le stabileşti de la ȋnceput dar este recomandat să le ai;
  • Firma are nevoie de un Actul Constitutiv;
  • Un SRL nou-înființat este neplătitor de TVA. Dacă cifra de afaceri este de peste 300.000 lei/an atunci ȋn mod automat devi plătitor de TVA . Poți opta să devii plătitor de TVA chiar dacă ai o cifră de afaceri mai mică, prin depunerea unei declarații la ANAF.
  • Autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege;
  • Depunerea documentaţie la Registrul Comerţului de pe raza judeţului ȋn care deschizi firma şi plata taxelor prevăzute de lege pentru deschiderea unui SRL.
  • Trebuie avut ȋn vedere că dacă dacă ȋnfiinţaţi un SRL o să aveţi nevoie de servicii contabile şi este bine să contractaţi aceste servicii chiar de la momentul deschiderii firmei.
  • După ce aţi ȋnfiinţat firma va trebuie să ajungeţi la ANAF-ul din judeţul unde deschideţi firma şi să declaraţi deschiderea firmei şi dacă este sau nu plătitoare de TVA.

Pentru deschiderea unui PFA (persoană fizică autorizată) aveţi nevoie de următoarele documente:

  • Rezervare nume
  • Actul de identitate al titularului PFA
  • Declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original)
  • Dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de punct de lucru
  • Informaţiile din cazierul fiscal, în original;
  • Dacă este cazul:
    • avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 196/2018
    • declaraţia persoanei fizică titulară a persoanei fizice autorizate, că soţia/soţul participă în mod obişnuit la activitatea desfăşurată de persoana fizică autorizată,
    • declarație pe propria răspundere privind patrimoniul de afectațiune, în original;
    • copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
  • Depunerea documentaţie la Registrul Comerţului de pe raza judeţului ȋn care deschizi PFA şi plata taxelor prevăzute de lege pentru deschiderea unui PFA.
  • Trebuie avut ȋn vedere că dacă PFA-ul nu are angajaţi şi nu este plătitor de TVA atunci contabilitatea poate fi făcută chiar de către antreprenor.
  • După ce aţi ȋnfiinţat PFA va trebuie să ajungeţi la ANAF-ul din judeţul unde deschideţi firma şi să declaraţi deschiderea PFA şi dacă are angajaţi şi dacă este sau nu plătitoare de TVA.

Toate aceste operaţiuni pot fi făcute şi onlie dacă viitorul antreprenor deţine semnătură electronică.

Toate demersurile pentru deschiderea unei firme le poate face personal tânărul antreprenor consultând paginile web ale Registrului Comerţului de pe raza judeţului unde va deschide afacerea. O alta posibilitate este contractarea serviciilor unei firme care să se ocupe de toate demersurile necesare deschiderii unei firme.

Un alt aspect important este folosirea semnăturii electronice care este un instrument util chair de la momentul ȋn care vă hotărâţi să deschideţi firma.

Semnătura electronică asigură identitatea persoanelor, protecția datelor și ajută la digitalizarea firmelor. Sunt folosite, la nivel global, de persoane și organizații de toate tipurile, pentru a lucra mai rapid, în siguranță și a-și simplifica activitatea.

Toate aceste aspecte le puteţi discuta cu experţii care se ocupă de deschiderea firmelor pentru persoanele care au câştigat concursul de planuri de afaceri ȋn cadrul proiectului „Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului”, POCU/908/1/3/150798.

https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv

https://www.infiintarifirmeonline.ro/?gclid=EAIaIQobChMI0ZuCjqy3-QIVKo9oCR1V-gNSEAAYASAAEgJ0tfD_BwE#1636545050765-8c2df1cb-e6dc

https://www.certsign.ro/ro/produse/servicii-de-incredere-eidas/

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României