Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Forța de muncă tânără din România este bine calificată, în special în ceea ce privește nivelul de educație. În general, tinerii români sunt mai educați decât generațiile anterioare, cu un procentaj relativ mare de persoane cu studii superioare.

De asemenea, în ultimii ani, a crescut numărul de absolvenți ai școlilor profesionale și tehnice. Cu toate acestea, există o serie de probleme în ceea ce privește calificarea forței de muncă tânără din România. O mare parte din forța de muncă tânără are probleme în a se integra pe piața muncii, fie din cauza lipsei de experiență, fie din cauza lipsei de locuri de muncă adecvate. De asemenea, există o mare discrepanță între cererea și oferta de competențe, ceea ce face dificilă potrivirea dintre cererea și oferta de pe piața muncii.

Discrepanța între cererea și oferta de competențe se referă la discrepanța dintre cerințele pieței muncii și competențele disponibile ale forței de muncă. În alte cuvinte, există unele domenii ale economiei care au nevoie de anumite competențe sau calificări, dar forța de muncă nu are aceste competențe sau calificări, ceea ce face dificilă potrivirea dintre cererea și oferta de pe piața muncii. Această discrepanță poate fi cauzată de mai mulți factori. Unul dintre acești factori este lipsa de actualizare a programelor educaționale pentru a se adapta la cerințele pieței muncii. În multe cazuri, educația și formarea profesională nu sunt suficient de relevante pentru a satisface cerințele angajatorilor, ceea ce face dificilă potrivirea dintre cererea și oferta de pe piața muncii.

În plus, migrația forței de muncă reprezintă un alt factor important care contribuie la discrepanța între cererea și oferta de competențe. Oamenii cu anumite competențe sau calificări se pot muta în alte țări în căutarea unor oportunități mai bune, lăsând în urmă un deficit de competențe în anumite sectoare ale economiei.

Pentru a reduce discrepanța dintre cererea și oferta de competențe, autoritățile române au implementat măsuri pentru a spori calificarea forței de muncă și a se asigura că competențele dobândite sunt relevante pentru cerințele pieței muncii. Acestea includ programe de formare profesională și continuă, programe de stagii și internshipuri, precum și programe de sprijin pentru antreprenori și întreprinderi mici și mijlocii.

În concluzie, forța de muncă tânără din România este bine calificată în ceea ce privește nivelul de educație, dar există încă probleme în ceea ce privește integrarea pe piața muncii și potrivirea dintre cerere și ofertă. Autoritățile române au implementat măsuri pentru a spori calificarea și accesul la locuri de muncă adecvate pentru tineri, dar mai multe eforturi sunt necesare pentru a îmbunătăți situația pe termen lung.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României