Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

 

În România, au fost înființate mai multe Centre de Inovare Digitală care au ca scop să promoveze dezvoltarea tehnologică, inovarea și transformarea digitală în diferite domenii. Aceste centre sunt parte a eforturilor de a stimula economia digitală și de a aduce beneficii sociale și economice prin tehnologii avansate. Iată câteva exemple de Centre de Inovare Digitală din România:

  • ELI-NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics): Acest centru, situat la Măgurele, lângă București, este unul dintre cele mai mari și avansate centre de cercetare științifică și tehnologică din Europa. Se concentrează pe cercetarea fizicii nucleare și a fotonicii avansate, utilizând lasere ultra-puternice.
  • Smart Everything Everywhere (SEE) – Centrul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Tehnologiilor pentru Societatea Informațională și a Inteligenței Artificiale: Acest centru are sediul la București și se concentrează pe dezvoltarea tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligența artificială, internetul lucrurilor și altele, pentru a sprijini inovarea și dezvoltarea durabilă.
  • ICT Innovation Cluster: Acest cluster se concentrează pe promovarea inovării în tehnologia informației și comunicațiilor. El sprijină start-up-urile și companiile tehnologice în dezvoltarea și adopția de soluții digitale inovatoare.
  • Institutul pentru Tehnologii Avansate în Construcții (I.T.A.C.): Acest institut are ca scop dezvoltarea tehnologiilor avansate în domeniul construcțiilor și infrastructurii, inclusiv utilizarea tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea proceselor de construcție și managementul proiectelor.
  • IoT Center of Excellence: Acest centru este dedicat internetului lucrurilor (IoT) și dezvoltării soluțiilor IoT în diferite domenii, cum ar fi agricultura, sănătatea, energiile regenerabile și altele.
  • Hub IT Cluj-Napoca: Acest hub se concentrează pe dezvoltarea industriei IT din Cluj-Napoca și promovează inovația și tehnologiile digitale în comunitatea locală.

Acestea sunt doar câteva exemple de Centre de Inovare Digitală din România. În ultimii ani, s-au dezvoltat numeroase inițiative și parteneriate pentru a sprijini inovația și tehnologia în țară, încurajând dezvoltarea start-up-urilor, colaborarea între sectorul public și cel privat și creșterea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul populației.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României