Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Cultura organizațională reprezintă un set de valori comune, principii, politici, atitudini prin care o oamenii dintr-o organizație își desfășoară activitatea, atât în cadrul acesteia, cât și în relație cu partenerii externi. Toate aceste elemente definesc identitatea unei organizații și au ca scop îndeplinirea obiectivelor organizației cu succes.

Oamenii din aceeași cultură tind să se comporte într-un mod similar, mai ales când sunt împreună. De reținut este că o persoană nu reprezintă o întreagă cultură, iar cultura nu reprezintă o singură persoană. Cultura se definește la nivel de grup, ca de exemplu oamenii care locuiesc într-o anumită zonă, un popor, o organizație.

Tipuri de cultură organizațională:

  • Cultura autoritară/ ierarhică (Power culture). este definită de structură, proceduri bine stabilite și niveluri de autoritate. Angajații din această cultură știu exact unde se încadrează în ierarhie, cine este responsabil de ei, cui trebuie să răspundă și care sunt regulile.
  • Cultura sarcinilor (Task culture). În acest tip de cultură organizațională munca în echipă este un aspect extrem de important și se realizează prin împărțirea sarcinilor pentru realizarea proiectelor complexe, iar echipa capătă o valoare enormă deoarece este nevoie de diverse cunoștințe și abilități.
  • Cultura orientată spre oameni (People culture). Acest tip de cultură se concentrează pe relațiile sociale și interpersonale, în timp ce structura muncii (regăsită la task culture) este de pe locul 2. În acest tip de organizație, angajații pun mai presus interesele lor decât compania în sine.
  • Cultura rolurilor (Role culture). Cultura rolulurilor este o cultură în care fiecărui membru îi sunt atribuite roluri și responsabilități, în funcție de specializarea și competențele pe care le are. În principiu, în acest tip de cultură totul se face standardizat și formal, astfel încât totul trebuie să fie realizat cu precizie.
  • Cultura adaptivă (Adhocracy culture) Organizațiile cu o cultură a adhocrației sunt flexibile și nu sunt încetinite de proceduri și politici birocratice. Se pune accent pe inovarea și îmbunătățirea constantă, iar ritmul este de obicei extrem de rapid.
  • Cultura colaborativă (Clan culture) Este reprezentată de un grup de oameni cu un puternic interes comun. Cultura organizationala de acest tip este comună în afacerile mici sau de familie, care nu sunt de natură ierarhică. Angajații sunt apreciați, indiferent de nivelul lor. Se pune accent pe colaborarea în echipă, asigurându-se că toți angajații se simt egali. Aceștia sunt confortabili în a oferi feedback sincer.
  • Cultura competitivă (Market culture) Cultura organizationala de piață este axată pe profit și pe a rămâne în fața concurenței. Este orientată către rezultate, cu un accent puternic pe a se asigura că toți clienții sunt mulțumiți. Inovația este esențială pentru succesul acestor organizații, așa că există o cerere constantă de a fi mai creativi și de a aduce produse noi sau îmbunătățite pe piață înaintea concurenților lor.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României