Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Emisiile de CO2, sau emisiile de dioxid de carbon, reprezintă cantitatea de CO2 eliberată în atmosferă prin arderea de combustibili fosili precum cărbune, petrol și gaze naturale, precum și prin alte activități umane, cum ar fi defrișările și procesele industriale.

Emisiile de CO2 sunt unul dintre principalii factori care contribuie la schimbările climatice globale, deoarece acestea contribuie la creșterea concentrației de gaze cu efect de seră în atmosferă. Gazele cu efect de seră rețin căldura în atmosferă, ceea ce duce la creșterea temperaturii globale și la schimbări climatice care afectează mediul, economia și societatea în ansamblu.

În ultimele decenii, emisiile de CO2 au crescut semnificativ la nivel global, ca urmare a creșterii populației, a creșterii nivelului de trai și a creșterii activităților economice. Emisiile de CO2 sunt cel mai mare contributor la emisiile de gaze cu efect de seră, reprezentând aproximativ 76% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră în 2019, potrivit raportului privind starea mediului din 2020 al Agenției Europene de Mediu.

Pentru a combate schimbările climatice, este necesară reducerea emisiilor de CO2 la nivel global. Acest lucru poate fi realizat prin adoptarea de politici și măsuri care promovează utilizarea de surse de energie regenerabilă, îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea consumului de combustibili fosili și adoptarea unor practici mai sustenabile în lanțul de aprovizionare.

Firmele pot ajuta la reducerea emisiilor de CO2 prin următoarele metode:

  1. Îmbunătățirea eficienței energetice: Firmele pot îmbunătăți eficiența energetică prin instalarea de echipamente mai eficiente din punct de vedere energetic, precum sisteme de iluminat LED sau echipamente de aer condiționat de înaltă eficiență. De asemenea, pot fi implementate măsuri de eficiență energetică la nivelul clădirilor și facilităților, precum izolarea termică a clădirilor, utilizarea de surse de energie regenerabilă, precum panouri solare sau turbine eoliene, sau reducerea pierderilor de energie prin inspecții și mentenanță adecvată.
  2. Reducerea consumului de combustibil fosil: Firmele pot reduce consumul de combustibil fosil prin utilizarea de vehicule mai eficiente din punct de vedere energetic sau prin încurajarea angajaților să utilizeze mijloace de transport alternative, precum bicicletele sau transportul în comun.
  3. Adoptarea unor practici mai sustenabile în lanțul de aprovizionare: Firmele pot adopta practici mai sustenabile în lanțul de aprovizionare, cum ar fi achiziționarea de produse reciclate sau produse care utilizează ambalaje mai puțin poluante. De asemenea, pot fi implementate practici de reducere a deșeurilor și de reciclare, precum și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate în timpul proceselor de producție.
  4. Utilizarea de tehnologii inovatoare: Firmele pot utiliza tehnologii inovatoare pentru a reduce emisiile de CO2, cum ar fi tehnologii de captare și stocare a carbonului, care permit captarea emisiilor de CO2 și stocarea acestora sub pământ sau în alte medii. De asemenea, pot fi utilizate tehnologii de energie regenerabilă, precum energia solară sau eoliană, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.
  5. Implicarea angajaților și a comunității locale: Firmele pot implica angajații și comunitatea locală în eforturile de reducere a emisiilor de CO2 prin implementarea de programe de educație și conștientizare privind problemele de mediu și promovarea unui stil de viață mai sustenabil.

Prin implementarea unor măsuri eficiente de reducere a emisiilor de CO2, firmele pot contribui la reducerea impactului asupra mediului și la dezvoltarea unei economii mai durabile.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României