Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

O afacere sustenabila presupune aplicarea de soluții inovatoare, care să creeze o imunitate relativă la riscurile industriei în care activeaza firma, sau a mediului de afaceri în ansamblul său.

Conceptul sustenabilității îmbină acțiuni din 3 dimensiuni – economic, social și de mediu, pe care o companie, un stat sau persoană le întreprind pentru a se asigura că, în timp ce își împlinește nevoile prezente, nu lezează siguranța și bunăstarea generațiilor viitoare. Fiecare om are faptele sale bune și multe companii au proiecte și programe prin care încearcă să dea ceva înapoi societății. Grupate sub numele de Corporate Social Responsibility (CSR), aceste practici ale firmelor reprezintă totodată un instrument de construirea a reputației. Însă sustenabilitatea merge dincolo de reputatie si se concentrează pe crearea oportunităților de business pentru un viitor mai durabil.

Scopul unei inițiative antreprenoriale este de a aduce valoare adăugată comunității prin însuși obiectul de activitate vizat. Pentru a-și asigura sustenabilitatea, la rândul lui, un antreprenor trebuie să implementeze soluții proprii sau dezvoltate de alți antreprenori de eficientizare a propriei activități și astfel, prin inovare reală, obține minimizarea efectelor negative ale impactului propriei întreprinderi asupra comunității sau mediului. În acest sens, rolul antreprenorului nu este de a minimiza efectele impactului propriei întreprinderi, ci de a crea un impact pozitiv pentru comunitate în ariile relevante activității lui.

Factori care pot influența în mod semnificativ dezvoltarea de practici sustenabile, indiferent de industrie sau regiune:

  • Exploatarea de oportunități de inovare a modelului de business

  • Dezvoltarea unui ”business case” pentru sustenabilitate

  • Conștientizarea valorii create prin intermediul sustenabilitatii

  • Colaborarea cu o paleta larga de stakeholderi pentru a produce schimbari strategice sustenabile

  • Integrarea aspectelor sustenabile prin stabilirea unor echipe inter-functionale, targeturi si indicatori cheie de performanta

Antreprenoriatul sustenabil – exemple:

introducerea de practici cu impact asupra mediului în activitatea curentă cu scopul de a creşte reciclarea, de a reduce consumul de energie, de a îmbunătăți gestionarea resurselor și de a reduce poluarea;

dezvoltarea de noi activități în cadrul economiei ecologice cu scopul de a oferi oportunități de angajare, precum și de a contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului (spre exemplu reducerea emisiilor din surse fixe în atmosferă şi limitarea poluării corpurilor de apă);

introducerea etichetării ecologice.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României