Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Economia Europei depinde de un flux neîntrerupt de resurse și materiale naturale, inclusiv apă, culturi, lemn, metale, minerale și vectori energetici, iar importurile furnizează o proporție substanțială din aceste materiale. Aflată în creștere, această dependență ar putea reprezenta o sursă de vulnerabilitate, având în vedere intensificarea concurenței mondiale pentru resurse naturale.

Multe resurse naturale sunt distribuite în mod inegal la nivel global, ceea ce determină o mai mare volatilitate a accesului și a prețurilor și sporește potențialul de conflict. Prețurile nesigure și instabile pot perturba, de asemenea, sectoarele care sunt dependente de aceste resurse, obligând societățile să disponibilizeze lucrători, să amâne investițiile sau să înceteze furnizarea de bunuri și servicii.

În același timp, creșterile rapide în ceea ce privește extracția și exploatarea resurselor naturale au o gamă largă de efecte negative asupra mediului în Europa și dincolo de frontierele acesteia. Poluarea aerului, a apei și a solului, acidifierea ecosistemelor, pierderea biodiversității, schimbările climatice și generarea de deșeuri pun în pericol, în prezent, dar și pe termen mediu și lung, bunăstarea economică și socială.

Pasii către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor face parte din inițiativa emblematică privind utilizarea eficientă a resurselor din cadrul Strategiei Europa 2020. Se incurajează trecerea la un model de dezvoltare sustenabilă, printr-o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Noul plan de acțiune pentru economia circulară pentru o Europă mai curată și mai competitivă a fost publicat în martie 2020 și este unul dintre elementele fundamentale ale Pactului verde european, noua agendă a UE pentru creștere sustenabilă. Planul prevede inițiative pentru întregul ciclu de viață al produselor, vizând, de exemplu, proiectarea, promovând procese ale economiei circulare, încurajând consumul sustenabil și urmărind să asigure menținerea în economia UE cât mai mult timp posibil a resurselor folosite.

Politicile UE în domeniu

PAM 7 identifică intensificarea utilizării eficiente a resurselor ca fiind unul dintre cele trei obiective esențiale ale sale în vederea realizării viziunii pentru 2050, „O viață bună, în limitele planetei noastre”:

  • de a proteja, de a conserva și de a consolida capitalul natural al Uniunii;

  • de a transforma Uniunea într-o economie verde și competitivă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

  • de a proteja cetățenii Uniunii de presiunile legate de mediu și de riscurile privind sănătatea și bunăstarea.

O altă grupă de politici vizează trecerea de la modelul liniar de creștere „folosim – producem – consumăm – aruncăm” către un model circular, care se bazează pe menținerea utilității produselor, a componentelor și a materialelor și pe păstrarea valorii lor în cadrul economiei. Astfel cum se precizează în Planul de acțiune al UE pentru economia circulară, acest lucru va necesita modificări de-a lungul lanțurilor de aprovizionare, inclusiv la nivelul proiectării produselor, al modelelor de afaceri, al opțiunilor în materie de consum și al prevenirii generării de deșeuri și al gestionării acestora.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României