Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

În ultimii ani există  tendinţă de creştere a numărului de firme pe piaţa românească ceea ce a condus şi la o creştere a nevoi de utilizare a tehnologiei informaţiei cât şi respectarea legislaţie stricte privind reciclarea pentru reducerea consumului de materie primă ȋn vederea reducerii cisumului de energie. Multe dintre societăţi operează ȋn sectoare economice ȋn care se folosesc materiale sau produse care pot fi reciclate, ceea ce a presupus generarea unei cantităţi mai mare de deşeuri care trebuie sortate, reciclate şi să fie , eventual folosite, ȋn producerea de energie. În plus, folosirea de energie din resurse regenerabile sau utilizarea de echipamente noi care respectă cerinţele de economisire a energiei sunt noi forme de respectare a dezvoltării durabile.

La nivelul UE cât şi a României există legislaţie care obligă companiile să colecteze selectiv aceste deșeuri. Încă de acum 30 de ani, la nivelul Uniunii Europene, a apărut conceptul de dezvoltare sustenabilă care a fost prima dată definit de  economistul englez John Ellington.

Pe lângă media UE, România are o pondere a folosirii energiei regenerabile mai mare decât Italia și Spania. De altfel, ȋn anul 2020 s-a observat o creştere față de 2019, când ponderea surselor de energie regenerabilă reprezenta 34% din consumul brut de energie electrică în UE.

La nivelul Uniunii Europene, ȋn anul 2020, sursele de energie regenerabilă şi ponderea lor este prezentată mai ȋn imaginea de mai jos:

În anul 2020 cantitatea de deşeuri generate ȋn fiecare ţară din UE indică o medie de 505 kg/ persoană:

Colectarea selectivă a deșeurilor de orice tip şi reciclarea lor este una dintre modalitățile prin care se poate asigura dezvoltarea sustenabilă a unei afaceri. Dezvoltarea durabilă sau sustenabilă a fost prima dată definită de Organizația Națiunilor Unite (ONU) ca fiind capacitatea omenirii de a produce şi dezvolta societatea fără a epuiza resursele naturale. Altfel spus, sustenabilitatea presupune satisfacerea tuturor nevoilor din prezent ale omenirii, fără a compromite resursele destinate viitoarelor generații.

Conceptul introdus de J Elkington „triple bottom line” ȋn anii 1990 a fost iniţial un proces preponderent contabil prin care companiile urmăresc și riscurile economice, sociale și de mediu. La momentul actual acest concept este legat atât de ȋntreprinderi cât şi de dezvoltarea comunităţilor umane care presupune conştientizarea fiecărei persoane cu privire la riscurile epuizării resurselor.

În 2018  în UE mai mult de jumătate (54,6 %) din deșeuri au fost tratate în operațiuni de valorificare: reciclare (37,9 % din totalul deșeurilor tratate), rambleu (10,7 %) sau valorificare energetică (6,0 %) . Restul de 45,4 % a fost fie depozitat la gunoi (38,4 %), fie incinerat fără recuperare de energie (0,7 %), fie eliminat în alt mod (6,3 %). S-au putut observa diferențe semnificative între statele membre ale UE în ceea ce privește utilizarea pe care au făcut-o acestor diferite metode de tratament. De exemplu, unele state membre au avut rate de reciclare foarte ridicate (Italia și Belgia), în timp ce altele au favorizat depozitarea deșeurilor (Grecia, Bulgaria, România, Finlanda și Suedia) aşa cum se vede ȋn figura de mai jos:

La acest moment, la nivelul ȋntreprinderilor există două concepte de sustenabilitate: sustenabilitatea economică şi sustenabilitatea financiară.

Sustenabilitatea din punct de vedere economic, ȋn ceea ce priveşte o firma, este crearea de mecanisme şi şi planuri interne care să ii permită dezvoltarea ȋn viitor fără a pune ȋn pericol resursele pe care le deţine pe sau le are la dispoziţie să le utilizeze.

Sustenabilitatea financiară a unei firme se poate obține prin atragerea de fonduri (nerambursabile sau rambursabile) folosind metode inovatoare de organizare a activităţii, de folosire a noilor tehnologii cât şi de reciclare a deșeurilor.

Este important ca toate firmele mai noi sau cu mai multă experienţa ȋn afaceri să ȋşi creeze, la nivel intern, un plan de dezvoltare durabilă care să ia ȋn considerare aspecte importante privind respectarea businesului ȋn contextul legislaţiei actuale care prevede măsuri din ce ȋn ce mai riguroase privind protecţia mediului şi a societăţii.

Bibliografie
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Waste_treatment_by_type_of_recovery_and_disposal,_2018_(%25_of_total_treatment)_30-04-2021.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Recycling_rate_of_waste_excluding_major_mineral_wastes,_by_country,_2012_and_2016_%28%25_of_total_waste_treated%29.png
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211027-2

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României