Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

In 2015, la o reuniune a Adunarii Generale a ONU la New York, a a fost adoptat un document istoric: Agenda 2030 pentru durabilitate Dezvoltare. Prin cele 17 obiective ale sale, acest document urmareste sa le atinga un viitor mai bun nu numai pentru noi, ci si pentru copiii nostri. Construit pe trei piloni ai dezvoltarii durabile – economic, social si de mediu – Agenda 2030 a fost adoptata si de Romania si Uniunea Europeana. Strategia Nationala pentru „DEZVOLTAREA DURABILA A ROMANIEI”  din 2018  transpune principiile si obiectivele Agendei 2030 in realitatile Romaniei de astazi.

 

Dezvoltarea durabila, reducerea saraciei si politica climatica sunt indisolubil legate in Agenda 2030. Scopul este de a reconcilia progresul economic global cu justitia sociala si conservarea resurselor naturale. Include asigurarea ca nimeni nu va fi lasat in urma. De aceea, cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabila ale Agendei 2030 se concentreaza asupra celor mai slabi si vulnerabili membri ai societatii. Tarile in curs de dezvoltare, economiile emergente si natiunile industrializate trebuie cu totii sa isi faca partea lor pentru a asigura succesul Agendei.

 

Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica care se axeaza in primul rand pe asigurarea unui echilibru intre aspectele sociale, economice si ecologice si elementele capitalului natural.

In 2010, ca o continuare a dezvoltarii durabile a UE, a fost adoptata Strategia Europa 2020 de promovare a cresterii inteligente (bazata pe: educatie, cercetare, inovare), durabile (bazata pe reducerea emisiilor de carbon, eficienta energetica, resurse regenerabile) si incluzive (crearea de noi locuri de munca, reducerea saraciei etc.).

Alaturi de statele membre si respectand principiul subsidiaritatii UE s-a angajat sa devina lider in punerea in aplicare a Agendei 2030 si, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabila.

 

Pilonii de dezvoltare durabila sunt:

ECHITATEA SOCIALA – toate natiunile ar trebui sa isi poata satisface nevoile lor de baza privind ocuparea fortei de munca, aprovizionarea cu alimente, securitate energetica, apa si canalizare;

CRESTERE ECONOMICA – toate natiunile ar trebui sa poata atinge o calitate a vietii apropiate de cele ale natiunilor dezvoltate;

MEDIUL –conservarea resurselor naturale disponibile si cresterea a resurselor disponibile printr-o schimbare treptata a felului in care sunt dezvoltate si utilizate diferitele tehnologii.

 

Pentru Romania, in termeni economici, este necesar sa se asigure o crestere economica pe termen lung de care sa beneficieze cetatenii tarii. Economia unei tari este adesea masurata in cifre care nu iau in considerare potentialul fiecarui cetatean. Transformarea economiei romanesti intr-o economie durabila si competitiva are nevoie de o noua abordare, bazata pe inovatie, optimism si implicarea catatenilor. Aceasta abordare ar trebui sa creeze o cultura antreprenoriala in care fiecare cetatean sa-si poata indeplini potentialul ei atat din punct de vedere material, cat si din punct de vedere aspirational.

In plan social, este necesara crearea unei societati bazata pe coezive, capabila sa beneficieze de imbunatatiri in sistemele de educatie si de ingrijire a sanatatii, o reducere a inegalitatii de gen si a diviziunii urban-rural. Aceasta va avea ca rezultat promovarea unei societati mai deschise, in care cetatenii sa se simta apreciati si sprijiniti.

Pentru a asigura dezvoltarii durabile la nivel comunitar, statul trebuie sa ofere un mediu favorabil pentru a spori potentialul fiecarui cetatean prin abordarea corecta si onesta a problemelor legate de sanatate, educatie si munca. Scopul este atingerea celor mai inalte standarde de trai posibil pentru toti cetatenii. Amplificare capitalul social – promovarea unui spirit civic bazat pe increderea intre cetateni – va debloca potentialul cetatenilor Romaniei, permitandu-le sa-si realizeze potentialul.

Constientizarea privind protejarea mediului a crescut semnificativ in ultimii ani. Protejarea mediului inconjurator, fie ea naturala sau creata de om, este responsabilitatea tuturor, avand in vedere impacturile reciproce intre oameni si mediu. Crearea unui un mediu durabil creat de om poate fi realizat doar prin cultivarea unui sentiment de apartenenta si comunitate. Acest lucru va ajuta la diminuarea sentimentelor de singuratate – un factor de risc care limiteaza potentialul individului si, prin extensie, functionarea comunitatii.

 

PRINCIPII ALE DEZVOLTARII DURABILE

 • Dezvoltarea socialaare ca scop tratarea angajatilor in mod echitabil si asigurarea unui tratament responsabil, etic si durabil al angajatilor, partilor interesate si comunitatii in care isi desfasoara activitatea o afacere.
 • Dezvoltarea economicaeste probabil cea mai simpla forma de durabilitate. Pentru a fi sustenabila din punct de vedere economic, o afacere trebuie sa fie profitabila si sa produca venituri suficiente pentru a fi continuata in viitor.
 • Protectia mediuluieste cel mai frecvent element discutat. Se refera preponderent la reducerea amprentelor de carbon, utilizarea apei, ambalarea nedescompozibila si procesele risipitoare ca parte a unui lant de aprovizionare.

 

Obiective privind dezvoltarea durabila

 1. Eradicarea saraciei in toate formele sale si in orice context. Acest obiectiv are in vedere eradicarea saraciei in toate formele sale, inclusiv a saraciei extreme, in urmatorii  ani. Acesta prevede prosperitate comuna, standard de trai de baza si beneficii de protectie sociala pentru toti oamenii, inclusiv cei mai saraci si cei mai vulnerabili.
 2. Eradicarea foamei, asigurarea securitatii alimentare, imbunatatirea nutritiei si promovarea unei agriculturi sustenabile. Acest obiectiv urmareste sa puna capat foametei si malnutritiei si sa asigure accesul la alimente sigure, hranitoare si suficiente. Sistemele de productie a alimentelor durabile si rezistente sunt un factor cheie in atingerea acestui obiectiv. Punerea in aplicare a practicilor agricole durabile poate contribui la asigurarea viitoarei securitati alimentare intr-un scenariu de crestere a cererii si a schimbarilor climatice. Realizarea acestui obiectiv depinde in mare masura de investitii sporite in infrastructura rurala, de cercetare si dezvoltare agricola. Chiar si cu cresteri favorabile ale productiei agricole, securitatea alimentara si imbunatatirea nutritiei vor fi nesemnificative pentru multi, daca vor exista inechitati pe pietele agricole mondiale.
 3. Asigurarea unei vieti sanatoase si promovarea bunastarii tuturor, la orice varsta – acest obiectiv urmareste sa asigure sanatatea si bunastarea tuturor, la toate varstele, prin imbunatatirea sanatatii reproductive, a mamei si a copilului; incetarea epidemiilor de boli transmisibile majore; reducerea bolilor mentale si netransmisibile.
 4. Garantarea unei educatii de calitate si promovarea oportunitatilor de invatare de-a lungul vietii pentru toti. Al patrulea obiectiv urmareste sa asigure accesul la educatie echitabila si de calitate, in toate etapele vietii. In afara de calificarile formale, obiectivul vizeaza, de asemenea, cresterea numarului de tineri si adulti care au competente relevante pentru locuri de munca decente si antreprenoriat.
 5. Realizarea egalitatii de gen si intarirea rolului femeilor si al fetelor in societate. Strategia isi propune prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si fetelor, in sfera publica si cea privata, asigurarea participarii echilibrate si efective a femeilor si a egalitatii de sanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor in viata politica, economica si publica
 6. Asigurarea disponibilitatii si gestionarii durabile a apei si sanitatie pentru toti.  Strategia vizeaza cresterea calitatii vietii prin dezvoltarea infrastructurii de apa si canalizare si a serviciilor publice, alinierea Romaniei la cerintele si standardele UE privind gestionarea apei potabile, apelor uzate, deseurilor si cresterea efi cientei de utilizare a apei in toate sectoarele.
 7. Asigurarea accesului tuturor la energie la preturi accesibile, intr-un mod sigur, durabil si modern. Pentru a sustine pe termen lung asteptarile consumatorilor, sectorul energetic romanesc trebuie sa devina mai robust din punct de vedere economic, mai avansat si mai flexibil din punct de vedere tehnologic si mai putin poluant.
 8. Promovarea unei cresteri economice sustinute, deschisa tuturor si durabila, a ocuparii depline si productive a fortei de munca si asigurarea de locuri de munca decente pentru toti. Strategia urmareste sustinerea cresterii economice pe cap de locuitor si sustinerea sectoarelor productive si diversificarea produselor cu valoare adaugata, crearea locurilor de munca decente, antreprenoriatul, cresterea intreprinderilor micro, mici si mijlocii, modernizarea tehnologica si inovarea, asigurarea muncii decente pentru toti cetatenii, inclusiv pentru tineri si persoanele cu dizabilitati, renumerarea egala pentru munca de valoare egala, accesul la finantare.
 9. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializarii durabile si incurajarea inovatiei. Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, sigure si durabile, pentru a sprijini dezvoltarea economica si bunastarea pentru toti, integrarea intreprinderilor mici si mijloci in lanturi valorice si pe piete externe, modernizarea infrastructurii si reabilitarea durabila a industriilor pentru utilizarea eficienta a resurselor, prin adoptarea tehnologiilor si proceselor industriale curate si ecologice, intarirea cercetarii stiintifice si colaborarea cu mediul privat, modernizarea capacitatilor tehnologice ale sectoarelor industriale, incurajarea inovatiilor si cresterea semnificativa a numarului de angajati in cercetare si dezvoltare.
 10. Reducerea inegalitatilor in interiorul tarilor si intre tari. Strategia propune reducerea decalajelor, eliminarea discriminarilor de orice fel si politici de realizare progresiva a unei egalitati sporite, in special fi scale, salariale, educationale si de protectie sociala.
 11. Dezvoltarea oraselor si a asezarilor umane pentru ca ele sa fie deschise tuturor, sigure, reziliente si durabile. Strategia vizeaza asigurarea conditiilor pentru o viata demna a cetatenilor din comunitatile urbane si rurale prin accesul la locuinte si servicii de baza adecvate, sigure si la preturi accesibile; accesul la transport public eficient, la preturi echitabile si accesibile pentru toti; promovarea conceptului de smart-city; consolidarea eforturilor de protectie si salvgardare a patrimoniului cultural; reducerea impactului negativ asupra mediului in orase, inclusiv prin acordarea unei atentii deosebite calitatii aerului si mediului in general.
 12. Asigurarea unor modele de consum si productie durabile. Strategia propune trecerea etapizata la un nou model de dezvoltare prin introducerea unor elemente ale economiei circulare, cresterea productivitati resurselor, reducerea risipei de alimente si a deseurilor, prin: diminuarea generarii, de consumuri la toate nivelurile sale; reciclare si reutilizare; incurajarea companiilor sa adopte practici durabile si sa integreze informatiile privind durabilitatea activitatilor lor in ciclul de raportare; promovarea practicilor durabile de achizitii publice; constientizarea cetatenilor asupra a ce inseamna un stil de viata in armonie cu natura.
 13. Luarea unor masuri urgente de combatere a schimbarilor climatice si a impactului lor. Strategia vizeaza consolidarea capacitatii de adaptare si rezilienta a Romaniei pentru a combate pericolele legate de schimbarile climatice si dezastrele naturale prin integrarea masurilor de diminuare si de adaptare la schimbarile climatice si dezastrele naturale atat in strategiile cat si in politicile nationale si in planificarea si cresterea nivelului de educatie si constientizare privind schimbarile climatice.
 14. Conservarea si utilizarea durabila a oceanelor, marilor si a resurselor marine pentru o dezvoltare durabila. Strategia isi propune prevenirea si reducerea poluarii marine, gestionarea si protectia durabila a ecosistemelor marine, conservarea zonelor costiere si asigurarea unui pescuit durabil.
 15. Protejarea, restaurarea si promovarea utilizarii durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabila a padurilor, combaterea desertifi carii, stoparea si repararea degradarii solului si stoparea pierderilor de biodiversitate. Strategia are in vedere conservarea si utilizarea durabila a ecosistemelor terestre, managementul durabil al padurilor, combaterea desertifi carii, restaurarea terenurilor si solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de desertifi care, seceta si inundatii, dezvoltarea infrastructurii verzi, conservarea si protejarea zonelor umede, asigurarea conservarii ecosistemelor montane, sustinerea cercetarii in domeniu, gestionarea durabila a padurilor, eliminarea defrisarilor abuzive si a taierilor rase, tranzitia catre o economie circulara .
 16. Promovarea unor societatti pasnice si incluzive pentru o dezvoltare durabila, a accesului la justitie pentru toti si crearea unor institutii eficiente, responsabile si incluzive la toate nivelurile. Strategia are in vedere dezvoltarea capitalui social, promovarea tolerantei, eradicarea violentei asupra copiilor si reducerea semnificativa a tuturor formelor de violenta, reducerea semnificativa a coruptiei, dezvoltarea institutiilor eficiente si transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv participarea si reprezentarea cetatenilor la toate nivelurile si asigurarea accesului public la informatii si protejarea libertatilor fundamentale
 17. Consolidarea mijloacelor de implementare si revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabila. In vederea sprijinirii acestui obiectiv, prin strategie, Romania intelege sa-si sustina angajamentele internationale, aderarea la Zona Euro, la spatiul Schengen si la Organizatia pentru Dezvoltare si Cooperare Economica si sa joace un rol proactiv pe plan european si international.

 

Bibliografie

Sursa: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9850-2021-INIT/ro/pdf

https://sdgtoolkit.org/wp-content/uploads/2019/10/Romanias-Sustainable-Development-Strategy-2030.pdf

http://agregator.romania-durabila.gov.ro/foamete-zero.html

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României