Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Discriminarea are loc atunci când un angajator tratează un angajat mai puțin favorabil decât pe alții. Aceasta ar putea însemna că un angajat de sex feminin primește un salariu mai mic decât un coleg de sex masculin cu același post sau că unui angajat aparținând unei minorități etnice i se refuză oportunități de formare oferite altor colegi.

Este interzisa discriminarea din cauza:

  • Sexului (sau genului)

  • Vârstei

  • Rasei

  • Etniei

  • Naționalității

  • Culorii

  • Stării civile

  • Stării de graviditate sau maternitate

  • Orientării sexuale

  • Stării de handicap

  • Religiei sau credinței

  • Opiniilor politice

  • Apartenenței la un sindicat

Angajatorul nu poate trata diferit un angajat care:

  • Lucrează în regim de muncă parțial (part time)

  • Lucrează în baza unui contract pe perioadă ne/determinată

Discriminarea la locul de muncă poate avea loc în:

  • recrutarea și selecția de personal;

  • termenii, condițiile și beneficiile oferite la locul de muncă;

  • selecția celor care beneficiază de formare (inclusiv tipul de instruire oferit);

  • selecția celor luați în considerare și selectați pentru transfer, promovare, suprimare sau concediere.

Referitor la discriminarea legata de muncitorii din alte tari, Carta drepturilor fundamentale a UE precizeaza ca:

1. Orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o ocupaţie aleasă sau acceptată în mod liber.

2. Orice cetăţean al Uniunii are libertatea de a-şi căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a presta servicii în orice stat membru.

3. Resortisanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucreze pe teritoriul statelor membre au dreptul la condiţii de muncă echivalente acelora de care beneficiază cetăţenii Uniunii.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării – este autoritatea de stat în domeniu discriminării și își desfășoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau influențată de alte instituții sau autorități publice. CNCD are atribuții în următoarele domenii: prevenirea, medierea, investigarea, constatarea și sancționarea faptelor de discriminare, monitorizarea cazurilor de discriminare și acordarea de asistență de specialitate victimelor discriminării.

Activitățile proiectului promovează egalitatea de șanse și dezvoltarea unei culturi care valorifică egalitatea.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României