Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Economia circulară este unul din subiectele de actualitate de la nivelul Uniunii Europene cat si din Romania, fiind de o importanta majora avand in vedere dezvoltarea durabila si sustenabila a economiei.  Economia circulara propune o solutie eficienta pentru a colectarea si reutilizarea deseuri. Un aspect foarte important, de care trebuie sa fie constieti atat agentii economici cat si fiecare persoana in parte, este fapul ca aproape orice produs/ material poate fi reciclat si refolosit in industrie.

Economia circulară este un model de productie si de consum care umareste realizarea si (re)utilizarea tuturor materiilor prime reciclabile, pentru a le repune in circuitul de productie pentru ca acestea sa aiba o viata cat mai îndelungata. Conceptele de productie si reutilizare capata o noua conotatie devenind instrumente cheie ale economiei circulare.

Economia circulară propune un model inovativ de productie si schimbarea conceptului privind consumul produselor. Astfel consum de produse presupune folosirea individuala dar si in comun/inchirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea pentru o perioada cat mai indelungata de timp. Aceasta este o solutie viabila pentru prelungirea ciclului de viata al produselor folosite in economia actula.

Aplicarea unei astfel de strategii presupune reducerea cantitatii de deseuri produse de companii dar si de fiecare persoana in parte.  Atunci cand un produs isi termina ciclul sau de viata, materialele din care este fabricat sunt reciclate si repuse in folosita adica sunt pastrate in economie pe un timp mai lung decat la momentul actual. Materiile prime reciclate pot fi utilizate in productie din nou, creand valoare adăugata.

Modelul propus de economia circulara este foarte diferit de modelul economic traditionale, care esra lineara, si se baza pe principiul „folosim-producem-consumam-aruncam”. Modelul traditional se bazeaza pe faptul ca sursa de materie prima este inepuizabila, usor accesibila si ieftina care in contextula actual nu mai raspunde de nevoile sociatatii.

Un alt aspect important al produselor este legat de uzura morala programata ceea ce inseamna ca produsele economiei au o durata de viata limitata ceea ce inseamna ca trebuie cumparate periodic.

In figura de mai jos este prezentat acest concept privind economia circulara:

Sursa: https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii

Materiile prime de importanta critica (MPIC) sunt fundamentale pentru crearea produselor industriale  si, drept urmare, au un impact semnificativ asupra sectoarelor care folosesc aceste materii. La nivelul Uniunii Europe este de o importanta majora sa reduca dependenta de exporturi de materie prima si sa foloseasca in mod responsabil materiile prime pe care le au deja. Solutia oferita de economia circulara, de refolosire a materiei prime, raspunde acestei nevoi a industriei europene.

O strategie unitara la nivelul tarilor din UE, privind gestionarea deseurilor, ar trebui să includă standarde inalte de mediu si sociale care sa aiba ca punct central bunastarea cetatenilor pe termen lung si pastrarea mediului pentru generatiile viitoare.

Economia circulară are cinci principii pe care se bazeaza:

 • Sustenabilitatea resurselor– Prin implementarea acestui pilon se vor folosi in industri doar materii regenerabile, reciclabile, biodegradabile sau orice resursa care diminuează cantitatea de deseuri produsa;
 • Prelungirea vieții produselor – Pornind de la proiectare si apoi trecand la productie trebuie avut in vedera ca produsele sa aiba durata de viata cat mai lunga. Aceasta inseamna ca un produs trebuie gandit astfel incat acesta sa poata fi reparat/ remediat si sa aiba o perioada de viata mult mai mare decat la acest moment.
 • Produse insotite de servicii – compania/ firma care realizaeaza produsul trebuie sa ofere si servicii suplimentare cum ar fi asistenta pentru reparare sau traininguri;
 • Platforme media pentru informare privind produsele– pe aceste platforme atat producatorii cat si clentii vor avea acces la informatii precum: timpul de viata al unui produs, service, reciclare, etc;
 • Reciclarea la sfarsitul finalul ciclului de viata al unui produs– adaptarea sistemului de productie/ a tehnologiei astfel incat acesta sa foloseasca bunuri considerate deseuri ca resurse pentru noi produse.

Sectoarele din industrie care folosesc cele mai multe resurse și în care potențialul pentru circularitate este ridicat sunt:

 • Industriile care produc electronice si echipamente din domeniul tehnologie informatiei;
 • Industria autovehicolelor si a bateriilor;
 • Industria ambalajelor de orice tip;
 • Industria materialelor plastice;
 • Industria materialelor textile;
 • Industria construcțiilor și a clădirile;
 • Industria alimentara.

Avantajele pe care o companie le poate avea trecand la un astfel de sistem, al economiei circulare, sunt:

 1. Reducerea consumului de materie prima care inseamna reducerea costurilor intr-o firma pentru achizitionarea acestor materiale.
 2. Cresterea veniturilor firmei prin colectarea selectiva a deseurilor si  valorificarea deseurilor facand ca acestea sa devina o sursa de venit.
 3. Colectarea selectiva a deseurilor poate conduce la producerea de energie din acestea, ca o solutie alternativa a producerii de energie din resurse clasice.
 4. Intrarea intr-un lant de intreprinderi care integreaza sistemul de economie circulara poate conduce la crearea de „locuri de munca verzi”.
 5. Depozitele de gunoi sunt o sursa de poluare a solului si atmosferei avand un impact negativ asupra calitatii vietii care afecteaza pe toata lumea. Gasirea de solutii in acest domeniu incepe cu selectarea deseurilor si continuand cu reciclarea acestora efectul fiind o cantitate mult mai mica de gunoi si un impact redus asupra mediului.Bibliografie:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0280_RO.html#_ftn14

https://www.eea.europa.eu/ro/themes/waste/about-waste-and-material-resources

https://www.eea.europa.eu/ro/highlights/oportunitati-clare-de-decuplare-a

https://eltexrecycling.ro/sustenabilitate/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search_Economie_Circulara&utm_term=prospecting&utm_content=responsive_ads&gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb3FSTvgYkXk7ohC04nN4wYirEYO4wEsu6sE7srnSEEZlN2GDMePxjhoCZN4QAvD_BwE

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_420

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României