Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Părăsirea timpurie a școlii este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste între 18-24 de ani care au finalizat cel mult ciclul secundar inferior (echivalentul clasei a opta) și care nu mai urmează nicio altă formă de școlarizare/formare profesională.

Părăsirea timpurie a școlii este un fenomen asociat de foarte multe ori cu dezavantaje de ordin economic, dar în același timp este alimentat și de o combinație de factori personali, sociali, și educaționali.

Efectele negative ale nefinalizării învățământului obligatoriu:

 • excluziunea socială

 • diminuarea forței de muncă

 • sărăcia

 • scăderea productivității

 • scăderea competitivității

 • obstacol în calea creșterii economice

Nefinalizarea învățământului obligatoriu se asociază cu esecul integrării sociale și reduce semnificativ șansele autorealizării în domeniile de activități legale.

Abandonul școlar este asociat cu următoarele aspecte:

 • Suportul familial redus – capitalul educațional redus al părinților/tutorilor

 • Existența unui mediu școlar neprietenos, neincluziv

 • Notele mici obținute de elev la clasă

 • Trecerea de la un ciclu educațional la altul (după finalizarea clasei a VIII-a are loc cea mai ridicată rată de abandon școlar)

 • Apartenența la un grup vulnerabil

Proiectul „Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii și dezvoltarea antreprenoriatului” POCU/908/1/3/150798 analizează nevoile tinerilor NEETs și vine în ajutor cu programe de formare pentru dezvoltarea abilităților și integrarea acestora pe piața muncii.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României