Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Implementarea cu succes a ideilor noi este importantă pentru ca o afacere să-și poată îmbunătăți produsele/serviciile, să aducă pe piață produse și servicii noi și mai bune calitativ, să-și sporească eficiența și, cel mai important, să-și îmbunătățească rata profitului.

Piețele de desfacere a produselor, de la nivel local, regional, național sau global, devin extrem de competitive odata cu dezvoltarea tehnologică şi cu creşterea vitezei cu care circulă informaţia. Concurența a crescut ca urmare a accesului la noile tehnologii a unui număr tot mai mare de persoane și a oportunităților sporite de comerț și schimb de cunoștințe oferite de internet.

Inovație este un proces foarte important ȋn dezvoltare afacerilor, mai noi sau mai vechi, și pot apărea diferiţe ȋn funcţie de tipul de inovare abordat. În continuare sunt câteva repere privind planificarea inovației și crearea mediului de afaceri potrivit pentru a vă implementa ȋn firmă idei inovative.

Este important de subliniat de la ȋnceput că există o diferență fundamentală dintre invenție și inovație. Invenția este o idee nouă, cum a fost de exemplu descoperirea telefonului, care a revoluƫionat ȋntreaga omenire. Inovația este aplicarea comercială și exploatarea cu succes a unei ideii.

Inovația înseamnă introducerea a ceva nou într-o afacere cum ar fi:
• inovaţia proceselor: presupune îmbunătățirea/înlocuirea proceselor de afaceri pentru a crește eficiența și productivitatea sau pentru a permite afacerii să extindă gama sau calitatea produselor și/sau serviciilor existente
• inovaţia de produs: dezvoltarea de produse și servicii complet noi/ îmbunătățite. Această inovare de produs ete introdusă adesea pentru a satisface cerințele /nevoile în schimbare rapidă clienților
• inovaţia de markrting şi de produs: adăugarea de valoare produselor, serviciilor sau piețelor existente pentru a diferenția afacerea de concurenții firmei.
Inovația poate însemna o singură descoperire majoră – de exemplu un produs sau serviciu complet nou, cum ar fi hyper CD ROM multilyer. Cu toate acestea, poate fi, de asemenea, o serie de schimbări mici, pas cu pas cum ar fi digitalizarea arhivei unei firme sau achiziţinarea unui upgrade pentru un soft al unui utilaj care conduce la creare unui produs nou.

Inovația este un proces creativ care poate avea sursa:
• în interiorul afacerii, de exemplu de la angajați, manageri sau activități interne de cercetare și dezvoltare
• în afara afacerii, de exemplu furnizori, clienți, rapoarte media, studii de piață publicate de o altă organizație sau universități și alte surse de noi tehnologii
Succesul vine din filtrarea acelor idei, identificarea celor pe care se va concentra afacerea și aplicarea resurselor pentru a le exploata.

Introducerea inovației ȋn cadrul firmei o ajută să-şi:
• îmbunătățească productivitatea prin creşterea producţiei şi prin creşterea competenţelor angajaţilor
• scădă costurile privind materia primă şi prin folosirea unor tehnologii noi care să reducă consumul de energie
• crească competitivitatea pe piaţa şi să obţină un nou segment de clienţi
• facă mai cunoscută firma pe piaţa pe care acţionează sau să ȋşi divesifice piaţa de desface a produselor
• mărească numărul de furnizori şi sa stabileasca noi astfel de relaţii
• crească cifra de afaceri și să ȋşi îmbunătățească profitabilitate.

Afacerile care nu reușesc să inoveze riscă să:
• piardă o cota de piață în fața concurenților
• să se ajungă la o scădere a productivităţii şi eficienţei
• piardă personalul angajat inclusiv din poziţii cheie
• se confruntă cu o reducere constantă profitului şi o creştere a pierderilor sau a stocurilor de produse
• iasă de pe piaţa pe care ȋsi derulează activitatea deoarece nu face faţa concurenţei.

Pentru promovarea inovației ar trebui făcuţi următorii paşi:
• Asigurați-vă că aveți procese și evenimente pentru a capta idei. De exemplu, puteți stabili un loc in firma ȋn care angajaţii să poată lăsa sugestii privind inovarea la locul lor de muncă sau puteți organiza ateliere regulate sau ocazional zile de plecare pentru a face brainstorming cu astfel de idei.
• Creați o atmosferă de susținere în care oamenii să se simtă liberi să-și exprime ideile fără riscul de a fi criticați sau ridiculizaţi.
• Încurajați asumarea riscurilor și experimentarea – nu penalizați oamenii care încearcă idei noi care eșuează.
• Promovați deschiderea între persoane și echipe. Ideile și cunoștințele bune într-un departament al firmei ar trebui să fie împărtășite şi altor departamente. Munca în echipă, informările interne și rețelele intranet vă pot ajuta oamenii să împărtășească informații și să încurajeze inovația.
• Este important ca oamenii să ştie că personalul de la toate nivelurile afacerii își împărtășesc responsabilitatea pentru inovare, astfel încât toată lumea să se simtă implicată în promovarea afacerii. Cu cât sunt mai puține niveluri de management sau de luare a deciziilor în firmă, cu atât mai mulți oameni simt că ideile lor contează.
• Recompensați inovația și sărbătoriți succesul. Stimulentele adecvate joacă un rol semnificativ în încurajarea personalului să gândească creativ.
• Căutați imaginația și creativitatea atunci când recrutați noi angajați. Amitiți-vă că persoanele creative/inovatoare pot fi selectate din momentul recrutării.

 

Sursa:

https://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României