Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Comisia Europeana a inceput din anul 2014 sa monitorizeze progresele inregistrate de statele membre in domeniul digital. Anual a fost publicat un rapoart cu privire la „indicele economiei si societatii digitale” (DESI) care reflecta progesul fiecarui stat membru in ceea ce priveste digitalizarea.

Rapoartele anuale includ profilul de fiecarui stat membru ajutand tarile sa identifice domeniile de actiune prioritara cat si capitole tematice care ofera o analiza la nivelul Uniunii Europene pentru fiecare din obiectivele politicii digitale. Indicele DESI clasifica statele membre in functie de nivelul lor de digitalizare si analizeaza progresele inregistrate de acestea in ultimii cinci ani avand ca reper analiza facuta initial.

Indicele economiei si societatii digitale (DESI) cuprinde patru domenii principala de politica in domeniul digitalizarii care grupeaza 33 de indicatori. Cele patruu arii mari de interes cuprinse de DESI sunt: 

  1. Capitalul uman- Abilitati de utilizator de internet si abilitati digitale avansate;
  2. Conectivitatea – Preturile pentru utilizarea in bandă larga fixa, acoperire in bandă larga fixa, in banda larga mobila si preturi pentru utilizarea de banda larga;
  3. Integrarea tehnologiilor digitale – Digitalizarea companiilor si E-commerce;
  4. Servicii publice digitalizate – E-Guvernance.

Raportul privind evolutia indicelui DESI, pentru anul 2021, a fost adaptat pentru a reflecta directiile de dezvoltare pentru urmatorul deceniului digital. Acest raport  prezenta o viziune pentru transformarea digitala si obiective concrete pentru 2030 pentru cele patru arii de interes: competente ale resurselor umane, infrastructura digitala, transformarea digitala a intreprinderilor si serviciilor publice.Asa cum se vede in figura de mai jos, la nivelul anului 2021, au fost analizate pentru fiecare din statele membre ale Uniunii Europene cele patru arii de interes continute de indicele DESI.

Sursa: https://romania.representation.ec.europa.eu/news/indicele-economiei-si-societatii-digitale-desi-2021-raportul-pentru-romania-2021-11-12_ro

Margrethe Vestager, vicepresedints executivs pentru o Europă pregatita pentru era digitala, a declarat: Mesajul lansat de indicele din acest an este pozitiv, toate tarile UE au inregistrat unele progrese in ceea ce privește cresterea gradului de digitalizare si de competitivitate, insă se poate face mai mult. Astfel, colaboram cu statele membre pentru a ne asigura ca se fac investitii esentiale prin intermediul Mecanismului de redresare si rezilienta, pentru a le oferi tuturor cetatenilor si intreprinderilor cele mai bune oportunitati digitale.

Rapoartele DESI 2021 prezinta, in mare parte, date din primul sau al doilea trimestru al anului 2020, ceea ce ofera o perspectivă asupra evolutiilor-cheie din economia si societatea digitala in primul an al pandemiei de COVID-19 care a fost un imbold pentru digitalizare. Cu toate acestea, efectul pandemiei asupra utilizării si furnizarii serviciilor digitale si rezultatele politicilor puse in aplicare de atunci vor fi mai vizibile in raportul din anul 2022.

Pentru Romania, care se afla pe locul 27 in Uniunea Europena in ceea ce priveste indicele economiei si societatii digitale (DESI) situatia comparativ cu nivelul UE este prezentata in figura de mai jos:

Sursa:https://cdn.cursdeguvernare.ro/wp-content/uploads/2021/11/DESI_2021__Romania__ro_XkqdIi2CTwQbJaDhqCx07bHbZmk_80598.pdf

Pentru prioritatea capital uman, Romania se situeaza sub media Uniunii Europene. Sub o treime dintre persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani au competente digitale cel putin de baza (56 % la nivelul UE in ansamblu), in timp ce 35 % au competente cel putin de baza in materie de software (media UE: 58 %). Doar 10 % dintre persoane au competente digitale peste nivelul de baza. 

Numărul intreprinderilor care ofera angajatilor lor formare in domeniul TIC este de 6 %  fata de media UE care este de 20 %. Romania are rezultate foarte bune in ceea ce priveste numarul femeilor specialiste in domeniul TIC, care reprezintă 26 % din totalul specialistilor in acest domeniu, si in ceea ce priveste numarul absolventilor TIC, ocupand din acest punct de vedere un loc fruntas in randul statelor membre ale UE, cu 6,3 % din totalul absolventilor. 

Romania se situeaza pe locul 10 in ceea ce priveste conectivitatea. In anul 2020, aceasta si-a imbunatatit rezultatele in ceea ce priveste acoperirea, dar a stagnat in ceea ce privește utilizarea generală. Acoperirea de banda larga a crescut pana la 87 %, atingand media UE.

In ceea ce priveste integrarea tehnologiilor digitale in afaceri situatia este prezentata mai jos:

Sursa: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance

Romania inregistreaza rezultate slabe in ceea ce priveste integrarea tehnologiilor digitale, situandu-se pe locul 27 pentru aceasta dimensiune. Ponderea IMM-urilor care au un nivel de baza de intensitate digitala a fost de 22 % (media UE: 55 %). Obiectivul pentru anul 2030 este ca 90 % dintre IMM-uri sa atinga un nivel de baza de intensitate digitala. Avand in vedere ca 12 % dintre IMM-uri efectueaza vanzari online si 4 % efectuează vanzari online la nivel transfrontalire, Romania a ramas an urma in raport cu majoritatea statelor membre ale UE.

Adoptarea tehnologiilor avansate, cum ar fi tehnologia de tip cloud, a atins doar 11 %, in comparatie cu media UE de 34 %. In ceea ce privește inteligența artificială, doar 1 % dintre intreprinderi au adoptat astfel de tehnologii fata de 8% care este media in UE. Ponderea in ceea ce priveste prelucrarea volumelor mari de date este scazuta, fiind de 5 %.

Asa cum se apare si in tabelul de mai sus, exista un potential foarte mare al firmelor din Romania de a creste cifra de afaceri din comertul electronic care la nivelul anului 2021 era de 8% iar in anul 2022 a fost de 7%.

Vanzarile online transfrontaliere presupune intenationalizarea activitatii firmei si diversificarea activitatii acestora pentru a intra si cucerii noi piete de desfacere pe plan international. Si la acest capitol, Romania are un potential inca nedezvoltat deoarece, in anul 2021 era de doar 4%.

Strategia guvernamentala propusa – „Dezvoltarea sectorului IMM si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania catre economia digitala in perioada 2021-2027” – este o strategie transversală care vizează realizarea, pe termen mediu, a unei economii digitale si a datelor. Principalele masuri si actiuni ale strategiei sunt:

  • sprijinirea dezvoltării retelei de hub-uri de inovare digitala si definirea rolului pe care acestea il pot juca in cadrul programului Europa digitala pentru a sprijini IMM-urile;
  • asigurarea faptului ca IMM-urile pot dobandi competentele relevante pentru noile tehnologii si ca pot schimba cu usurinta furnizorii de servicii digitale si pot profita de portabilitatea datelor;
  • sensibilizarea IMM-urilor si stimularea investitiilor in securitatea cibernetica.

Principalele obstacole in calea transformarii digitale a sectorului IMM-urilor din Romania si a celei mai mari parti a economiei sale sunt de natura structurala. Acestea necesita masuri cuprinzătoare si transversale menite sa sporeasca nivelul de educatie digitala si intelegerea de catre cadrele de conducere a rolului instrumentelor digitale in mediul de afaceri. Nivelul scazut de dezvoltare a serviciilor publice digitale impiedica IMM-urile sa adopte gestionarea digitala a unor procese precum contabilitatea. Intensificarea eforturilor in ceea ce priveste oferta sub forma unei combinatii convingatoare de servicii si instrumente care sa optimizeze procesele IMM-urilor si sa formeze personalul in ceea ce priveste utilizarea respectivelor servicii si instrumente poate contribui la stimularea cererii din partea IMM-urilor.

 

Bibliografie

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_4630

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/indicele-economiei-si-societatii-digitale-desi-2021-raportul-pentru-romania-2021-11-12_ro

https://www.caleaeuropeana.ro/indicele-economiei-si-societatii-digitale-desi-pentru-2021-romania-pe-ultimul-loc-in-uniunea-europeana-in-ceea-ce-priveste-performantele-in-domeniul-digital/

http://www.imm.gov.ro/adaugare_fisiere_imm/2018/11/Propunere-Politica-Publica-.pdf

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României