Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Inovarea ȋn cadrul ȋntreprinderilor poate fi definita ca fiind principala moadalitate de creştere economică în contextul globalizării economiei. Activitatea de inovare este o activitate din care rezultă un nou produs (bun material sau serviciu) sau unul semnificativ îmbunătăţit lansat pe piaţă. O altă alternativă a inovării o reprezintă introducerea în întreprindere a unui nou proces sau a unuia mult îmbunătăţit.

Putem identifica câteva tipuri de inovaţii după locul ȋn care sunt aplicate ȋn cadrul firmei:

 • inovarea produselor(bunuri materiale şi servicii),
 • inovarea proceselor de produţie,
 • inovarea ȋn cadrul resurselor umane (organizaţională).
 • inovarea a vânzarii produselor (a marketing-ului)

Ca o remarca inovarea bunurilor materiale şi a serviciilor include conceptele de noutate, punere pe piaţă şi/sau de punere în aplicare.

Inovarea se bazeaza pe o combinaţie ȋntre: tehnologii noi şi unele deja existente ȋn firmă sau pe folosirea unor cunoştinţe  obţinute ȋn cadrul afacerii (de exemplu un studiu de caz privind ȋmbunătaţirea timpului de ambalare a unui produs).

Inovarea produselor – Aceasta se referă atât la la bunuri materiale cât şi la servicii cu proprietăţi de utilizare care sunt foarte diferite faţă de produsele precedente livrate de firmă. Aceastea ar putea include: descrieri tehnice semnificativ îmbunătăţite sau noi, părţi componente şi materiale folosite, soft încorporat, fredly users, etc. Această inovare a produselor pot fi atât bunuri materiale cât şi servicii care sunt semnificativ ȋmbunătăţite sau doar parţial dar care conduc către o dezvoltare sustenabila a firmei (utilzarea resurselor ȋntr-un mod mai eficient decât anterior introducerii produsului inovativ).

Inovarea proceselor de producţie –acest tip de inovare poate să apară atât ȋn sectorul producţiei de bunurii cât şi cel al serviciilor.  Acest tip de inivaţie are inclusă partea privind noi metode de producţie sau semnificativ îmbunătăţite: logisticemodul de obţinere a materiei prime, sisteme modul de furnizare a serviciilor şi activităţi tip service echipamente/intervenţii post service, operatiuni de returnare/ ȋnlocuire a produselor vândute. Acest tip de inovare include schimbări majore privind achiziţia de noi echipamente, de softuri care să ȋmbunătăţeasca produţia, să crească flexibilitatea si productivitatea unei activităţi de producţie/aprovizionare. Grija pentru mediul ȋnconjurator şi pentru o poluare minimă a naturii sunt aspecte privind dezvoltarea sustenabilă a firmei ȋn contextual actual.

Inovarea ȋn cadrul resurselor umane (organizaţională) – acest tip de inovarea reprezintă introducerea unei schimbări privind modul de organizare a  în practicile de afaceri ale întreprinderii, organizarea resurselor umane si ce responsabilităţi are fiecre, modul de luare a unor hotărâri de fiecare persoana privind propriul loc de muncă. Aceasta se referă la instruire la locul de muncă, FPC- formare profesională continua care conduc la creşterea competenţelor angajaţilor cât şi a responsabilităţilor acestora. Un alt aspect este legat de modul de comunicare si relaţinare cu furnizorii, clineţii şi instituţiile publice cu care ȋntreprinderea are legatură directă.

Acest tip de inovaţie conduce la ȋmbunatăţirea fluxurilor de producţie (de exemplu se corelează timpii de producţie astfel ȋncât să nu se producă gap-uri pe fluxul producţiei), calitatea resursei umane şi un răspuns mai bun la situaţii de criză sau la apariţia unor oportunităţi. Acest tip de inovare implică schimbări la nivelul resurselor umane , a relaţiilor cu terţii şi depind mai puţin de schimbările tehnologice.

Inova inovarea a vânzarii produselor (a marketing-ului) – acest tip de inovarea sunt strâns legate de modul ȋn care firma ȋşi prezinta produsele pe piaţa (ambalarea produselor, prezentarea serviciilor) şi cum vinde aceste produse. De exemplu utilizarea vânzărilor online a produselor (folosirea unui shop online) este o inovare pentru firmă care presupune şi schimbarea modului de livrarea către clineţi şi subcontractarea de servicii de curierat.

Care este importanța inovației intr-o firma?

 1. Rezolvarea situatiilor care apar cu clientii sau cele legate de productie (calitatea produselor, cresterea cererii, etc). De exemplu crearea unui aplicatii in care clientii sa isi poata exprima parerea si sa primeasca un raspuns prompt la sesizarile lor.
 2. Dezvoltarea tehnologica duce la schimbari importante in ceea ce priveste productia de bunuri sau servicii. Adoptarea de solutii inovative conduc la adaptarea la aceste schimbari tehnologice care apar pe piata si care pot schimba si cererea pe care o au clientii.
 3. Adaptarea la trendurile de pe piata si cererile clientilor necesita o abordare inovativa care sa raspunda acestor schimbari si sa satisfaca cerintele consumatorilor.
 4. Dezvoltarea unei solutii inovatoare poate sa ofere firmei un atuu in fata concurentei si un avantaj pe piata.
 5. Resursa umana este factorul esential in dezvoltarea unei firme. Odată cu noua generație , care a intrat pe piața muncii, apar și noi tendințe in domeniul resurselor umane si atunci o abordare inovativa in acest sens este importanta.  De exemplu un program de lucru flexibil poate fi un argument pentru angajarea persoanelor care lucreaza in domeniul IT.
 6. Mutați conceptul de inovare dincolo de noile produse și servicii pentru a include inovații strategice – idei noi despre misiune, valori și obiective; inovare administrativă – schimbări în sistemele interne; inovație la nivel de teren – soluții de la cei mai apropiați de client cu privire la modalități de a oferi servicii/ produse mai bune pentru acești clienți;
 7. Schimbare pas cu pas, lenta, legată de locul de muncă, care cuprinde pe toată lumea din fiecare poziție, găsind modalități de a face lucrurile diferit și modalități de a face lucrurile mai bine.

Inovarea ȋn cadrul ȋntreprinderilor are un rol fundamental atât pentru menţinerea acesteia pe piaţă prin satisfacerea nevoilor clienţilor (creşterea cererii) cât şi ȋn ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabilă a afacerii prin respectarea mediului ȋnconjurator şi a folosirii eficiente a resurselor naturale.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României