Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Învățarea pe tot parcursul vieții se referă la învățarea atât formală cât şi informală sau non-formală. Este cel mai bine descrisă ca fiind voluntară cu scopul de a atinge împlinirea personală şi profesională. Mijloacele pentru a realizarea ȋnvăţarii pe tot parcursul vieţii poate duce la educație  formală, informală sau non formală.

 

Educaţia formală se referă la ȋnvăţamantul primar, secundar şi superior care se desfăşoară ȋn unităţi acreditate şi urmează o curriculă.

Avantaje educaţiei formale sunt: se deruluează urând o curriculă prestabilită; toate lecţiile sunt planificate ȋn timp; evaluarea se face la momente prestabilite; sunt stabilite de la ȋnceput criteriile de performanţă şi de eveluare.

Dezavantaje educaţiei formale sunt: este greu de recuperat o perioadă de timp pierdută; aducerea la zi a  materialelor didactice este greoaie şi presupune un proces ȋndelungat ȋn timp; perioada evaluărilor este strict delimitată ȋn timp şi nu poate suferi modificări; acest sistem presupune urmarea cu stricteţe a planificărilor făcute iniţial; elaborarea programelor şcolare presupune o mare cheltuială de timp si resurse.

 

Educație informală este educaţia obţinută ȋntr-un mod nestructurat, care nu se face ȋn unităţi de ȋnvăţamânt. Acest tip de educaţie cuprinde concepte şi competenţe obţinute ȋn viaţa de zi cu zi, la locul de muncă, hobby-uri, călătorii, etc.

Spre deosebire de educatia formală educaţia informală nu este o activitate regulată, desfăşurată ȋntr-un spaţiu dedicat acesteia şi nu se finalizează cu un examen şi/sau o diplomă. Acest tip de educaţie nu se supune unor reguli stricte şi nici unor reglementări exterioare persoanei care ȋnvaţă. Avantajele acestui tip de ȋnvăţare este că fiecare ȋşi poate alege sursa de ȋnvăţare şi ritmul personal pe care să ȋl adopte ȋn timp. Exemple de ȋnvăţare informală:cum să deschizi şi să gestionezi un cont bancar sau cum să mergi pe bicicletă.

 

Educația non-formală este activitatea educăţională organizată care nu se desfăşoară ȋn instituţii şcolare adresată atât copiilor cât şi adulţilor.

Acest tip de educăţi cuprinde cursuri de alfabetizare sau cursuri de calificare/ specializare. Tot la această categorie intră si educația la domiciliu, educaţia individualizată (cum ar fi învățarea unei limbi străine la distantă având la dispoziţie toate materialele necesare) și instruirea asistată de calculator. Acest tip de ȋnvăţare transmite cunoştinţe urmând un sistem bine definit dar care respectă ritmul fiecăruia de a ȋnvăţa.

Educația non-formală se caracterizează prin: nu se desfăşoară ȋn cadrul sistemului de ȋnvăţamânt dar este palnificată; pragarama şcolară şi orarul pot fi adaptate la nevoile grupului de cursanţi; se pune accent pe partea practică a conţinuturilor de ȋnvăţat; la acest tip de formare se poate participa la orice vârstă; la finalul unui astfel de curs se poate obţine o diplomă care să certifice competenţele obtinute.

Cursurile de formare profesionala, de calificare sau specializare, sunt parte a educaţiei pe tot parcursul vieţii şi are ca rezultat ȋmbunătăţirea vieţii adulţilor cel puţin pe piaţa muncii.

 

In continuare sunt câteva argumente pentru a urma un curs de calificare:

  1. Lucrezi deja ȋntr-un domeniu dar nu ai diplomă care să certifice competenţele tale. Urmarea unui curs de calificare te ajută să obţi o diplomă ȋn domeniul ȋn care deja lucrezi şi poţi accede la o noua poziţie ȋn cadrul companiei şi să beneficiezi de un salariu mai bun.
  2. Remarci că pe piaţa muncii locală se caută o anumită meserie mai bine renumerată şi nu ai calificarea necesară. Urmarea unui curs de calificare ȋţi oferă posibilitatea să participi la interviurile pentru acele joburi şi să obţi un loc de muncă mai bine platit.
  3.  Ai un hobby şi in timpul liber ȋţi place să crezi haine pentru apropiaţi, de exemplu. Absolvirea unui curs de calificare ȋţi oferă posibilitatea să ȋnveţi mai multe despre domeniul tău de interes, să obţi o diplomă care să ateste competenţele pe care le ai şi să ȋti găseşti un loc de muncă ȋn domeniul care te pasionează.
  4. Orice curs de calificare are două treimi parte practică ceea ce te pune ȋn situaţia de a lucra ȋn condiţii reale ȋn domeniul respectiv sub ȋndrumarea unui formator. Acest formator are o experienţa relevantă ȋn domeniul care te interesează şi ȋţi poate oferi informaţii care ţin direct de curs dar şi informaţii mai largi privind domeniul care te interesează.
  5. Dacă doreşti să ȋţi deschizi  un PFA ȋntr-un anumit domeniu legislaţia ȋţi cere să demonstrezi că ai o calificare/ experientă demonstrabilă ȋn domeniul respectiv. Cursul de calificare ȋti oferă atât informaţii din domeniul tău de interes cât şi o diplomă care să ateste competenţele pe care le ai.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României