Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Astazi, tinerii isi schimba locul de munca mai des si este nevoie de mai mult timp pentru a se stabili pe piata muncii. Ca urmare, este foarte important ca societatea sa aiba in vedere acest aspect si sa asigure tinerilor o tranzitia cat mai facila de la educatie la locul de munca. Este important ca tinerii care intra pentru prima data pe piata muncii sa obstacolelel pe care le pot intampina in gasirea unui loc de munca cat si riscurile de a nu avea un loc munca, si sa nu fie prins in nici o forma de educatie sau formare. Exista riscuri, atat pentru fiecare tanar, cat si pentru societate, dacă adultii tineri nu sunt inclusi pe piata muncii dar si nici intr-o forma de educatie.

Informatiile privind ocuparea unui loc de munca, pentru formarea continua si locuri de munca libere sunt furnizate pentru cei cu varsta intre 15-34 de ani, principalul grup de varstă care este in atentia politicilor la nivel UE este format din tinerii adulti cu varsta cuprinsă intre 15 si 29 de ani. La nivelul Uniunii Europene  s-a stabilit pentru aceasta grupa de varstă, un obiectiv care stipulează ca ponderea acestor tineri care nu au un loc de munca, si care nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare să fie mai mica de 9 %, din totalul tinerilor cu aceasta varsta, pana in 2030. La nivelul anului 2021, a fost identificata in UE o medie de 13,1 % ca NEET în Uniunea Europeana. Cu toate acestea, exista diferente intre statele membre, deoarece mai multe tari au atins deja obiectivul pentru 2030.

Figura 1: Ponderea tinerilor NEETs la nivelul Uniunii Europene in anul 2021

Asa cum se observa in reprezentarea de mai sus, media la nivelul Uniunii Europene, a tinerilor NEERs este de 14,5% in randul femeilor si 11,8% in randul barbatilor. In Romania un procent de 14,6 % barbati si 26,3% femei fac parte din categoria NEETs.

Situatia din tinerilor care isi cauta la acest moment un loc de munca este diferita fata de ceea ce se intampla acum 10 ani. Actualmente tinerii isi schimba locul de munca mai des si este nevoie de mai mult timp pentru a se stabili pe piata muncii. Este o situatie obisnuita ca studentii din invatamantul tertiar sa lucreze cu norma redusa sau sezonier pentru suplimentarea veniturile. In plus, a devenit o situatie obisnuita ca tinerii care au un loc de munca sa se intoarca la educatie sau formare pentru a obtine noi calificari. Ca urmare, delimitarea intre cele doua etape de educatie/ formare si intrarea pe piata muncii nu mai este atat de clara si trasabila ca in trecut.

Figura 2: Ponderea tinerilor implicati pe piata muncii sau intr-o forma de educatie la nivelul UE

În Figura de mai sus este reprezentata tranzitia de la educatie la ocuparea unui locu de munca indicand atat gradul de angajare cat si pondere tinerilor implicati in educatie sau formare pentru tinerii cu varsta intre 15 si 34 de ani pe grupe de vârstă. Figura arată că a avea statutul de angajat creste odata cu varsta.

La nivelul anului 2021,  un procent de 10,9 % dintre tinerii cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani din UE aveau si un loc de munca dar urmau si o forma de  educatie. Ponderea acestora a crescut la 19,6% in randul celor cu varsta intre 20-24 de ani. Aceasta pondere este in scadere pentru grupele de vârstă 25-29 de ani, 14,9% și 10,8% pentru cei cu varsta intre 30-34 de ani.

La nivelul Uniunii Europene sunt mai multe programe care au ca rezultat ocuparea tinerilor someri.

Mai jos enumeram doua programe adresate acestora:

Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” acorda sprijin tinerilor NEETs care nu au un loc de munca si nu sunt prinsi in niciun program educational sau de formare din regiunile in care rata somajului tinerilor este de peste 25 %. Acest program se deruleaza in perioada 2021-2027, pune accentul pe tinerii NEETs si este finantat prin Fondul social european Plus (FSE+).

Programul „Garanția pentru tineret consolidată” este asumat de toate statele membre ale Uniunii Europene. Prin acest program autoritatile incearca sa ofere garantia că tinerii cu vârsta pana la 30 de ani pot primi o oferta de calitate privind: angajarea; formare continuă; ucenicia sau stagiu la locul de munca intr-un termen rezonabil de la finalizarea studiilor.

In Romania exista o legislatie specifica privind combarea somajului,  Lege 76/2002 cu toate modificarile ulterioare, si Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, Lege 76/2002 cu toate modificarile ulterioare, in care se prezinta masuri clare pentru combaterea somajului si ocuparea fortei de munca.

Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca se adreseaza atat persoanelor in cautarea unui loc de munca, cat si angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii din sectorul public sau privat.

Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pot sa presteze, pe baza de contracte incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, servicii finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati.

Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii, care finanteaza aceste activitati din alte fonduri decat bugetul asigurarilor pentru somaj, se acrediteaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Bibliografie

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Main_Page

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcmzr/masuri-pentru-stimularea-ocuparii-fortei-de-munca-lege-76-2002?dp=gezdkobwhazds

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding/funding-opportunities-young-people_ro

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României