Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Folosind datele oferite de Eurostat am făcut o analiză a ponderii de persoane tinere la nivel regional din UE. ȋn ianuarie 2020, în Uniunea Europeana, una din 6 persoane avea vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, reprezentând 73,6 milioane de persoane din totalul populației UE (447,3 milioane).

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20220105-1

Din acest total de persoane tinere 51% erau barbaţi (37,8 milioane) și 49% erau femei (35,8 milioane).

În România, ȋn anul 2021, se estimau a fi un număr de aproximativ 3 000 000 tineri cu vârsta cuprinsă ȋntre 15 şi 29 de ani aşa cum se observă şi mai jos:

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/YTH_DEMO_010__custom_2164673/bookmark/bar?lang=en&bookmarkId=42a27316-8ef6-4437-9a13-14ee79e6920a

Tinerii cu vârsta ȋntre 15-29 de ani, care doreau să se angajeze au fost mai puternic afectați de pandemia de COVID-19 decât persoanele mai în vârstă. Comparand datele oferite de Eurostat, a ratele de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor din al treilea trimestru (iulie, august, septembrie) din anii 2019, 2020 și 2021 se observă influienţa pandemiei de Covid-19 asupra acestui indicator ȋn reprezentarea de mai jos:

Datele oferite de Eurostat pentru perioada 2020-2021 privind rata de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor indică faptul ca aceasta a suferit o scadere fata de anul 2019, ȋnaintea apariţiei pandemiei de COVID-19.

Rata de ocupare a forței de muncă a tinerilor din UE, ȋn 2020,  a fost cu 2,8 puncte procentuale mai mică decât în perioada anterioară pandemiei din 2019. Dar, în 2021 s-a înregistrat o redresare, rata de ocupare a forței de muncă fiind totuşi cu 0,1 puncte procentuale mai mică decât cea înregistrată în 2019.

Făcând o comparație între 2020 și 2019, se constată că toate țările au înregistrat o scădere a ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. Cele mai mari scăderi au depășit 5 puncte procentuale în Lituania, Portugalia, Irlanda și Spania. Pe de altă parte, Ungaria, Finlanda, Franța, Austria și România au înregistrat o scădere mai mică a ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, și anume sub 2 puncte procentuale.

Bibliografie

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/product/-/asset_publisher/VWJkHuaYvLIN/content/id/14470185/pop_up

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20220105-1

https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/YTH_DEMO_010__custom_2164673/bookmark/bar?lang=en&bookmarkId=42a27316-8ef6-4437-9a13-14ee79e6920a

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_emp_q/default/map?lang=en

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României